Laagvariabele zorg: monitoring

Hoe wordt de correcte toepassing van dit nieuwe systeem gecontroleerd?

  1. Welk orgaan zal instaan voor de follow-up van het nieuwe systeem?
  2. Hoe zal het RIZIV het financieringssysteem monitoren?
  3. ​Zal de administratie de concordantie tussen de DRG van de facturatie en de DRG berekend op basis van de MZG, controleren?
  4. Waarom wordt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bij de monitoring betrokken hoewel de geneesmiddelen nog niet in het globaal prospectief bedrag zijn opgenomen?
  5. Kunnen in het nieuwe systeem de verzekeringsinstellingen controles op de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens) van de ziekenhuizen verrichten?

1. Welk orgaan zal instaan voor de follow-up van het nieuwe systeem?
Het Verzekeringscomité van het RIZIV waarin de belangrijkste actoren (artsen, ziekenhuizen, paramedici en verzekeringsinstellingen) zijn vertegenwoordigd, zal bij de start van het nieuwe systeem als overlegplatform optreden.

In de toekomst kan een ander specifiek overlegplatform worden opgericht.

terug

2. Hoe zal het RIZIV het financieringssysteem monitoren?
Er zullen analyses worden uitgevoerd op basis van gekoppelde gegevens door de Technische Cel voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen met het oog op de follow-up, de controle en de monitoring van het nieuwe financieringssysteem. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV en zij zullen zich buigen over de vragen m.b.t. :

  • de transferts van patiënten tussen ziekenhuizen
  • het risico op onderconsumptie
  • de heropnames
  • enz.

terug

3. Zal de administratie de concordantie tussen de DRG van de facturatie en de DRG, berekend op basis van de MZG, controleren?
Ja. De Interadministratieve cel die de uitwerking van dit nieuwe systeem begeleidt, zal de concordantie controleren en de discordanties in de facturatie onderzoeken.

terug

4. Waarom wordt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bij de monitoring betrokken hoewel de geneesmiddelen nog niet in het globaal prospectief bedrag zijn opgenomen?
De bestuursovereenkomst tussen de 3 administraties (RIZIV, FOD Volksgezondheid, FAGG) bevat een gemeenschappelijk project ("passerelle" in het kader van de redesign van de federale gezondheidszorgadministraties) dat beoogt teams samen te stellen die belast worden met het uitvoeren van audits in de ziekenhuizen.

terug

5. Kunnen in het nieuwe systeem de verzekeringsinstellingen controles op de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens) van de ziekenhuizen verrichten?
Nee. Zij blijven dezelfde informatie ontvangen (facturatie van de verstrekkingen aan € 0), aangevuld met het pseucodenummer van de patiëntengroep.

terug

Ga hier terug naar het overzicht per onderwerp van de FAQ over de laagvariabele zorg.