Missie & visie

Waarvoor ijveren de BVAS en het VAS?

Wij staan voor een professionele en sterke beroepsverdediging en ijveren voor een toegankelijke én kwalitatieve gezondheidszorg waarin de patiënt erop kan rekenen dat de arts uitsluitend in zijn belang handelt, en niet in het belang van het budget dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter beschikking heeft.

Als arts heeft u immers enkele zeer legitieme verwachtingen. We denken daarbij onder meer aan de therapeutische vrijheid, meer tijd om echt met de patiënt bezig te zijn en minder administratieve last, correcte honoraria en vergoedingen of meer zeggenschap over de organisatie van de artsenpraktijk. De omzetting van deze verzuchtingen naar de praktijk is echter niet evident. De overheid en de verzekeringsinstellingen proberen immers steeds meer greep te krijgen op de organisatie van de gezondheidszorg en op de rol van de artsen daarin. Er is dan ook meer dan ooit nood aan een sterke syndicale vertegenwoordiging van de artsen.

De BVAS ijvert voor een toegankelijke geneeskunde waarin de patiënt erop kan rekenen dat de arts uitsluitend in zijn belang handelt, en niet in het belang van het budget dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter beschikking heeft. Dit neemt niet weg dat wij ervan overtuigd zijn dat die therapeutische vrijheid gepaard moet gaan met een verantwoordelijkheid op basis van goede, EBM aanvaarde praktijken. Zo lagen wij onder meer aan de basis van de accreditering.

U kan ons memorandum van 2019 hier raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook