Vertegenwoordiging

Vertegenwoordigers van het VAS zetelen in diverse raden en commissies.

Ingevolge artikel 211 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moet het RIZIV om de vier jaar medische verkiezingen organiseren op basis waarvan de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisatis van geneesheren wordt geregeld in een aantal organen van het instituut. 

Bij koninklijk besluit worden de modaliteiten van de organisatie van de verkiezingen en de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van geneesheren moeten voldoen om als ‘representatief’ te worden erkend, vastgelegd.

De noodzakelijke koninklijke besluiten werden in 1997 genomen en stellen dat om representatief te zijn, een vereniging leden moet hebben in tenminste twee gemeenschappen en zowel huisartsen als specialisten in zijn rangen moet hebben.

Onze vertegenwoordigers zetelen onder meer in :

 

We maken verder deel uit van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en andere organisaties.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook