Najaarsvaccinatie 2023

De herfstvaccinatie tegen covid en griep wordt aanbevolen voor specifieke doelgroepen. De covid-vaccinatie zal dit najaar gebeuren door de volgende vaccinatoren: de huisarts, de verpleegkundige en de apotheker. Intussen kan ook de apotheker vaccineren tegen de griep.

We geven u  graag de nodige praktische informatie mee op basis van Frequently Asked Questions (FAQ):

Wie kan vaccineren?
Hoe kan u vaccins bestellen?
Welk is de houdbaarheid van de vaccins en hoe bewaart u de vaccins?
Hoe gaat de registratie in zijn werk?
Op welk tijdstip kan u het best vaccineren?
Welke zijn de doelgroepen voor de covid- en de griepvaccinatie?
Welk is de huidige epidemiologische situatie?
Op welke wijze kan u uw patiënten sensibiliseren voor de najaarsvaccinatie?
Hoe kan u het vaccineren aanrekenen?
Waar vindt u bijkomende informatie rond de najaarsvaccinatie 2023?

Wie kan vaccineren?

De arts, de verpleegkundige en de apotheker kunnen de vaccinaties tegen covid toedienen. Van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 kan de apotheker ook de griepvaccinatie toedienen.
We zetten de verantwoordelijkheden en machtigingen per zorgverlener op een rijtje:

Arts

 • Vaccins toedienen.
 • Zelf bestellen van vials in vaccinnet maar NIET fractioneren voor anderen.
 • Optrekken en klaarmaken van vaccins ENKEL voor eigen gebruik.

Coördinerend raadgevend Arts (CRA) en vaccinatie in woonzorgcentra

 • Vaccineren in woonzorgcentra is gemachtigd door CRA of verpleegkundigen.
 • Zelf bestellen van vials in vaccinnet maar NIET fractioneren voor andere vaccinatoren.
 • Optrekken en klaarmaken van vaccins ENKEL voor eigen gebruik.

CRA’s kunnen opgetrokken spuitjes afhalen in de apotheek. Hiervoor kunnen ze te werk gaan op twee verschillende manieren.

 1. De arts maakt een groepsvoorschrift op (zie papieren lijst) met de namen en rijksregisternummers. Zo kan de apotheker zelf een voorschrift per patiënt opmaken voor het optrekken van het spuitje met als arts de naam van de verantwoordelijke voorschrijvende arts.
 2. De arts maakt een elektronisch voorschrift per patiënt aan en geeft een lijst (per mail of op papier) van de RID-codes (BEP-nummer) aan de apotheker. De apotheker geeft de RID-codes in zijn/haar software systeem. 

Verpleegkundige

 • Klaargemaakte spuitjes afhalen bij de apotheker en vaccineren in opdracht van een arts en in het bezit van een voorschrift.
 • Verpleegkundigen kunnen NIET rechtstreeks bestellen via vaccinnet.

Apotheker

 • Vaccineren in de apotheek kan enkel door de apotheker die in het bezit is van een certificaat om te mogen vaccineren en die de opleiding heeft gevolgd. De opleiding moet iedere drie jaar hernieuwd worden om te mogen blijven vaccineren. De apotheker mag het covidvaccin - zowel de basisvaccinatie als de boostervaccinatie - toedienen. Voor de griepvaccinatie kande patiënt ook tijdellijk - van 1 oktober tot en met 31 december 2023 - bij de apotheker terecht. Dit is in een recente wetswijziging gepubliceerd. BVAS en het Kartel zijn tot op vandaag nog steeds tegen deze beslissing. Zie hierover het gezamenlijk persbericht van BVAS en het Kartel d.d. 22.08.2023 "Apothekers griepvaccin laten toedienen is volstrekt onaanvaardbaar".
 • Fractioneren van vials, m.a.w zelf bestellen van vials in vaccinnet voor zichzelf of voor andere vaccinatoren. 
 • Optrekken en klaarmaken van vaccins voor zichzelf en andere vaccinatoren zoals CRA’s, huisartsen, verpleegkundigen en andere apotheken.

 

Mag een verpleegkundige - onder toezicht van een arts - zelf vaccins ophalen in de apotheek?
Ja, verpleegkundigen mogen onder toezicht van een arts vaccins ophalen.

Mag u een verpleegster inhuren om te vaccineren?
Ja, onder toezicht van een arts kan u een verpleegster inhuren om te vaccineren. Dit is echter niet toegestaan voor apothekers.

Mogen verpleegkundigen zelfstandig vaccins ophalen en toedienen?
Ja, verpleegkundigen mogen zelfstandig vaccins ophalen in de apotheek en ze toedienen, maar dit moet op voorschrift of in opdracht van een arts gebeuren.

Mogen verpleegkundigen klaargemaakte vaccins ophalen en toedienen bij patiënten thuis?
Ja, verpleegkundigen mogen klaargemaakte vaccins ophalen in de apotheek en deze bij patiënten thuis toedienen, maar dit moet op voorschrift of in opdracht van een arts zijn.

Mogen haio's (huisartsen in opleiding) vaccinaties toedienen?
Ja, haio's mogen deelnemen aan vaccinaties in hun opleidingspraktijk of tijdens collectieve vaccinatiemomenten onder toezicht van de praktijkopleider.

Mogen gepensioneerde artsen vaccinaties toedienen?
Gepensioneerden kunnen ook deelnemen aan vaccinaties tijdens de praktijkuitvoering of collectieve vaccinatiemomenten. Let wel op dat zij correct verzekerd zijn.

Mag een apotheker het covid- én het griepvaccin toedienen?
De apotheker mag het covidvaccin toedienen. Van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 kan de apotheker ook het griepvaccin toedienen. BVAS en het Kartel zijn tot op vandaag nog steeds tegen deze beslissing. Zie hierover het gezamenlijk persbericht van BVAS en het Kartel d.d. 22.08.2023 "Apothekers griepvaccin laten toedienen is volstrekt onaanvaardbaar".

Welke vaccins kan de apotheker voorschrijven?
Krachtens art. 3, §§ 3 (griepvaccin) en 4 (Covidvaccin) WUG mag een apotheker het griepvaccin en het covidvaccin voorschrijven. Het covidvaccin mag hij enkel voorschrijven als hij/zij onmiddellijk zelf vaccineert. Sinds 1 oktober 2023 kan de apotheker ook het griepvaccin toedienen.

Mag de apotheker buiten zijn apotheek vaccineren tijdens een collectief vaccinatiemoment?
Neen, volgens artikel 3, § 4 van de WUG mag een apotheker enkel vaccineren IN de apotheek. We noteren ook dat de apotheker de vaccins enkel mag voorschrijven en afleveren voor zover hij/zij het vaccin onmiddellijk toedient in de apotheek waar het voorschrift en de aflevering werden verricht.

Mag de apotheker covidvaccins klaarmaken voor de arts of de verpleegkundige?
Ja, dat kan. Overeenkomstig artikel 25, § 3 KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers kan de apotheker, op basis van een schriftelijk verzoek van de arts, covidvaccins afleveren aan een arts of een door een arts aangewezen verpleegkundige, in het kader van een vaccinatiecampagne. Indien een door een apotheker bereid covidvaccin aan een arts of verpleegkundige wordt verstrekt, moet ervoor gezorgd worden dat de nodige identificatiegegevens van de patiënt aan de apotheker worden gecommuniceerd door de zorgverlener die het bereide covidvaccin ophaalt, zodat de apotheker de verstrekkingen kan aanrekenen voor de patiënt.

De apotheker kan de covidvaccins afleveren in zijn apotheek of op de plaats waar deze zullen worden toegediend. Dat kan zijn op de praktijk van de arts of op de locatie waar de groepsvaccinatie zal plaatsvinden.

Hoe kan u minder mobiele patiënten vaccineren?
Minder mobiele patiënten geraken mogelijk niet op uw praktijk wanneer u een vaccinatiemoment inplant. U kan hen echter bij een huisbezoek vaccineren.
De verpleegkundige kan dit eveneens, maar heeft hiervoor een voorschrift van de huisarts nodig.

terug

Hoe kan u vaccins bestellen?

Vanaf wanneer kan u de covidvaccins bestellen?
Alle vaccinatoren kunnen vanaf maandag 11 september via Vaccinnet covidvaccins bestellen.
Meer praktische informatie over de bestelmogelijkheden vindt u op www.vaccinnet.be.
Zie ook de brief van brief van het Departement Zorg gericht aan alle vaccinatoren.

Hoe kan u covidvaccins bestellen?
De covidvaccins kan u bestellen via Vaccinnet.
Via deze fiche kan u nagaan hoe u de covidvaccins besteld en u uw levering kan bevestigen.

Hoeveel bestelmomenten zijn er voorzien?
Huisartsen en apothekers zullen dit najaar maximaal 3 keer covidvaccins kunnen bestellen via Vaccinnet.
In de loop van december start een waakvlamfase in de vaccinatiecampagne waardoor het aantal bestelmogelijkheden beperkt wordt per eerstelijnszone.

Welk covidvaccin kan u bestellen?
Begin september gaf het Europees Geneesmiddelenagentschap haar goedkeuring voor het nieuwe, aangepaste vaccin Comirnaty XBB 1.5 van Pfizer/BioNTech. Het zijn monovalente vaccins gebaseerd op de ‘XBB’ variant van het coronavirus. Ook de Europese Commissie zette het licht op groen voor de implementatie ervan in Europa.
Meer informatie over zowel het covid- als het griepvaccin en de bijwerkingen vindt u hier.

Hoeveel covidvaccins kan u bestellen?
Zowel voor de covidvaccins voor volwassenen (voor personen vanaf 12 jaar) als de pediatrische vaccins (voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar) worden geleverd in verpakkingen met 10 flacons, ready to use, waarbij elke flacon goed is voor 6 vaccins. Daarom kunnen de bestellingen enkel in veelvouden van 60 covidvaccins worden besteld. Dit is immers de grootte van een verpakking.

Is er een maximumaantal vaccins dat u kan bestellen?
Solo-artsen en artsen in een duo-praktijk kunnen maximum 10 dozen per praktijk bestellen.
Een groepspraktijk vanaf 3 huisartsen kan maximum 50 dozen per praktijk bestellen.

Wat kan u doen als u minder dan 60 vaccins nodig heeft?
Om overtollige stock te vermijden kan u best op voorhand afspraken maken om vaccins te bestellen via de apotheek.
Maak gebruik van een bestelbon om het ophalen van vaccins te regelen.

Kan u pediatrische vaccins voor kinderen jonger dan 12 jaar bestellen?
Neen, pediatrische vaccins kunnen niet meer besteld worden, noch zullen de reeds bestelde pediatrische vaccins worden geleverd. Momenteel ligt het voorstel op tafel om pediatrische vaccins aan te bieden via de pediatrische afdelingen van (universitaire) ziekenhuizen.

Kan u ook bijkomend materiaal bestellen?
Er wordt standaard een hoeveelheid spuiten en naalden meegeleverd bij de bestelde vaccins. Het injectiemateriaal, spuitjes en naalden kan u eventueel bijbestellen. Deze worden al dan niet samen geleverd met de vaccins.

Moet elke afzonderlijke huisarts van een groepspraktijk vaccins bestellen?
Neen, in Vaccinnet bestelt de groepspraktijk voor alle artsen die er werken. Het betreft hier een gedeelde voorraad waarbij het is toegestaan dat alle artsen die toebehoren aan de groepspraktijk gebruikmaken van de vials die door de groepspraktijk besteld werden.

Binnen welke termijn worden de covidvaccins geleverd?
Zowel de vaccins als het injectiemateriaal worden binnen 10 werkdagen geleverd. Via Vaccinnet bestaat de mogelijkheid om uw voorkeur qua levermoment aan te geven binnen tijdsblokken van minstens 3 uur.

Wanneer zijn de griepsvaccins beschikbaar?
De griepvaccins zullen vanaf midden/eind oktober beschikbaar zijn.

Moet de patiënt een voorschrift voorleggen voor het griepvaccin?
Neen, patiënten kunnen het griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheek, zelfs als ze nog geen voorschrift van een arts hebben. In dit geval maakt de apotheker zelf een voorschrift en registreert hij/zij de aflevering van het vaccin in het patiëntendossier.

terug

Welk is de houdbaarheid van de vaccins en hoe bewaart u de vaccins?

Hoe lang zijn de covidvaccins houdbaar?
Bij een bewaartemperatuur van 2 tot 8°C blijven de vaccins 10 weken houdbaar, maar eenmaal opgetrokken blijft de bruikbaarheid beperkt tot 6 uur. De vervaldatum staat met een sticker op de flacons vermeld.
Let er ook op dat u voldoende plaats voorziet in de koelkast.

Wat moet u doen met lege of vervallen vials?
Lege vials of vervallen​ mRNA vaccins horen bij het RMA afval. M.a.w. moeten de vials in speciale containers voor risicohoudend medisch afval worden opgevangen.

Wat doet u met het overschot aan vaccins?
Wanneer vaccins zijn vervallen of een deel vaccins niet meer gebruikt kan worden, dienen ze te worden vernietigd zoals andere vaccins. Niet-medisch afval kan op de gebruikelijke manier gesorteerd worden, terwijl medisch afval ( naalden, spuiten en flacons) dient te worden verwerkt volgens de voorschriften voor medisch afvalverwerking.

terug

Hoe gaat de registratie in zijn werk?

Hoe moet u de covidvaccins registreren?
De registratie van covidvaccins en de informatiedoorstroming verlopen vanuit uw softwarepakket naar Vaccinet.

Moet het lotnummer worden geregistreerd?
Het lotnummer moet geregistreerd worden om de traceerbaarheid te waarborgen. Het betreft echter slechts 1 nummer voor een hele doos van 60 dosissen.

terug

Op welk tijdstip kan u het best vaccineren?

Wanneer kan u het best vaccineren?
De toediening van het covidvaccin vindt best plaats vóór de geschatte COVID-piek midden oktober.

Mag een patiënt het covidvaccin én het griepvaccin op hetzelfde moment worden toegediend?
Tegen covid en griep zijn er aparte vaccins. De vaccins tegen COVID-19 mogen op hetzelfde moment worden toegediend als de griepvaccins. De griepvaccins zijn echter pas ten vroegste beschikbaar vanaf midden oktober.
Wilt u het toch apart laten toedienen, hou er dan wel rekening mee dat u er best minimum 14 dagen tussen laat.

Welk interval moet u respecteren voor vaccinatie nadat een patiënt recent COVID-19 heeft doorgemaakt?
Patiënten kunnen - bij een besmetting zonder symptomen - gevaccineerd worden vanaf dag 14 na genezing of na een positieve test.  

Voor patiënten die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld werden met een hoge dosis cortisonen, is het aangewezen de vaccinatie uit te stellen tot minstens 4 weken na het einde van de behandeling.   

Patiënten die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld werden met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19-antistoffen (passieve immuniteit), moeten 2 à 3 maanden wachten na de stopzetting van de behandeling. 

terug

Welke zijn de doelgroepen voor de covid- en de griepvaccinatie?

Voor wie is vaccinatie tegen covid en griep aanbevolen?
Vaccinatie tegen covid en griep is in het najaar van 2023 sterk aanbevolen voor wie meer kwetsbaar is.

Welke zijn de doelgroepen voor zowel de covid- als de griepvaccinatie?
Dit zijn voor zowel de covid- als de griepvaccinatie:

 • personen van 65 jaar en ouder
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen
  • longaandoeningen
  • leveraandoeningen
  • metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2 
  • hartaandoeningen 
  • neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
  • bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down). 
 • alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • zwangere vrouwen
 • personen met obesitas (BMI > 40)
 • alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

Welke zijn de specifieke doelgroepen die in aanmerking komen voor een COVIDVACCIN?
Specifiek voor het covidvaccin komen in aanmerking:

 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening (hart, lever, long en nieren) inclusief diabetes, ernstige astma, exclusief hypertensie
 • kinderen die een langdurige aspirinietherapie nemen
 • iedereen die samenwoont met personen met comorbiditeiten
 • iedereen die samenwoont met kinderen jonger dan 6 maanden zonder rizisocfactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap

Welke zijn de specifieke doelgroepen die in aanmerking komen voor een GRIEPVACCIN?
Volgende doelgroepen komen in aanmerking voor het griepvaccin:

 • iedere patiënt van 18 jaar of ouder die lijdt aan een onderliggende chronische aandoening (hart, lever, longen en nieren), inclusief diabetes, ernstige astma, hypertensie met cardiale complicaties
 • kinderen enkel indien ernstige chronische aandoeningen
 • patiënten met neurologische aandoeningen zoals dementie, ernstige depressie, etc.
 • patiënten met syndroom van Down
 • iedereen die samenwoont met zeer ernsitg immuungecompromiteerden
 • personen tussen 50 en 65 jaar met een sedentair leven

Moet u patiënten die niet onder deze doelgroep vallen en zelf om een covidvaccin vragen, weigeren?
Neen, als een patiënt om bepaalde redenen (angst, veel op bezoek bij kwetsbare ouders,…) een covidvaccin vraagt, dan kan dit zonder probleem. U mag echter niet actief het covidvaccin promoten. U moet u hierbij vooral focussen op de eerder vermelde doelgroep, vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad.

Kan u kinderen onder de 12 jaar vaccineren?
Neen, momenteel wordt voorgesteld om pediatrische vaccins via de pediatrische afdelingen van al dan niet universitaire ziekenhuizen aan te biedenPediatrische vaccins kunnen ook niet meer worden besteld, noch zullen de reeds bestelde pediatrische vaccins worden geleverd. 

terug

Welk is de huidige epidemiologische situatie?

Wat is de huidige epidemiologische situatie van COVID-19?
Sciensano herbekijkt wekelijks zijn bulletin rond acute luchtweginfecties.
U kan het bulletin van vorige week (week 40) hier raadplegen.

Welke maatregelen kan ik nemen tegen luchtweginfecties?
De FOD Volksgezondheid is recent gestart met zijn campagne, waarbij tips worden gegeven voor het bestrijden van luchtweginfecties. U vindt deze campagne hier terug.

terug

Op welke wijze kan u uw patiënten sensibiliseren voor de najaarsvaccinatie?

Hoe worden patiënten uitgenodigd voor de herfstvaccinatie?
De patiënt wordt niet meer door de Vlaamse of federale overheid uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De overheid biedt weliswaar campagnemateriaal aan om burgers te sensibiliseren. U vindt het campagnemateriaal hier terug.

U dient dus zelf uw patiënten, die tot een risicogroep behoren, uit te nodigen voor de vaccinatie. Let wel op dat u nooit de reden waarom iemand tot een risicogroep behoort in de uitnodiging vermeldt.

Wanneer kan u beginnen met communiceren en afspraken inplannen?
Voor covid-vaccinatie kun u beginnen met communiceren wanneer u dit nuttig acht. De officiële communicatie van de Vlaamse Overheid start op zondag 1 oktober. Hoogrisicopatiënten worden mogelijk eerder gevaccineerd, maar u kunt al in september afspraken inboeken.

Is er al een query in de softwarepakketten beschikbaar?
In alle softwarepakketten zijn er twee zoekopdrachten, zowel voor griep als voor COVID-19. Eén zoekopdracht is gebaseerd op het GMD, terwijl de andere werkt via contacten (contactgroep).
Voor meer informatie kan u best de leverancier van uw softwarepakket raadplegen.

Is het covidvaccin nog steeds gratis?
Momenteel zijn de covidvaccins gratis voor de patiënt vanwege overeenkomsten met Europa.

terug

Hoe kan u het vaccineren aanrekenen?

Hoe moeten de vaccinaties worden aangerekend?
Het wijzigend KB van 9 oktober 2023 is op 11 oktober jl. in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en legt volgende pseudocodes vast vanaf 1 oktober 2023:

 • 420011 voor het voorbereiden van het COVID-vaccin (€ 3,22)

 • 419495 voor het toedienen van het COVID-vaccin (€ 15,50)

 • 419952 voor het toedienen van het griepvaccin (€ 15,50)

Dit KB laat eveneens toe om een raadpleging of huisbezoek aan te rekenen bij individuele vaccinatiemoment tijdens een raadpleging of bezoek.

Is er voor de vaccinatoren een financiële vergoeding voorzien?
Ja, volgens het wijzigend KB van 9 oktober 2023 (BS 11.10.2023) - dat ingaat vanaf 1 oktober 2023 - zijn volgende vergoedingen voorzien:

 • € 15,50 per prik voor het zetten van een covid- of een griepvaccin.
 • € 3,22 voor de voorbereiding van het covid-vaccin.

Hoe kon u een vaccinatie aanrekenen vóór 1 oktober?
Vaccineert u vóór 1 oktober, dan kan u code 101032 (raadpleging in de spreekkamer door een huisarts) of de code 101076 (raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts) aanrekenen voor zowel tijdens een georganiseerd vaccinatiemoment in de praktijk als op een met verschillende zorgverleners samen georganiseerd vaccinatiemoment binnen de eerstelijnszones, al dan niet ondersteund door gemeenten of derden.

Hoe kan u een vaccinatie aanrekenen vanaf 1 oktober?
Nu het eerder vermeld KB is gepubliceerd en in voege is getreden vanaf 1 oktober, kan u het volgende doen bij de vaccinatie van griep en/of covid:

 • Indien de vaccinatie voor griep en/of covid plaatsvindt tijdens een reguliere, volwaardige consultatie: 
  Code 101032 (raadpleging in de spreekkamer door een huisarts) of de code 101076 (raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts) kan u hiervoor aanrekenen. U kiest er zelf voor om al dan niet remgeld aan te rekenen. Indien u twee raadplegingen organiseert, kan u twee keer de nomenclatuur aanrekenen voor de raadpleging. Deze nomenclatuur kan u echter niet cumuleren met de pseudocodes m.b.t. de vaccinatie.
  Let wel dat dit in principe een volwaardige raadpleging betreft.
 • Indien de vaccinatie voor griep en/of covid plaatvindt tijdens een consultatie waar enkel het vaccin geplaatst wordt, heeft u drie mogelijkheden:
  1. ​​U plaatst enkel een covidvaccin en trekt het vaccin zelf op:
   U rekent dan de nomenclatuur voor covidvaccinatie aan (pseudocode 419495 aan € 15,50), alsook € 3,22 voor de voorbereiding van het covidvaccin. Deze vergoeding mag u slechts één keer per patiënt per voorbereidende vaccindosis aanrekenen.
  2. U plaatst enkel een griepvaccin:
   U rekent de nomenclatuur voor griepvaccinatie aan (pseudocode 419952 aan € 15,50).
  3. U plaatst zowel een covid- als een griepvaccin en trekt het covidvaccin zelf op:
   U rekent 2 maal de nomenclatuur voor vaccinatie aan, namelijk de pseudocode 419495 voor het covidvaccin en 419952 voor het griepvaccin, elk aan € 15,50), alsook € 3,22 voor de voorbereiding van het covidvaccin. Wederom mag u deze laatste vergoeding slechts één keer per patiënt per voorbereidende vaccindosis aanrekenen. 

 

Zijn deze vergoedingen cumuleerbaar met een raadpleging?
Neen, u kan de eerder vermelde vergoedingen voor het fractioneren en het vaccineren niet cumuleren met een raadpleging of bezoek. Ofwel rekent u deze vergoeding aan op basis van de pseudocodes, ofwel rekent u een raadpleging (101076, 101032) of bezoek (103110, e.v.) aan.

Kan deze vergoeding worden aangerekend tijdens vaccinatiemomenten?
De pseudocodes kunnen ook worden aangerekend tijdens vaccinatiemomenten waarop verschillende zorgverleners in de eerste lijn samenwerken of op vaccinatiemomenten waarop verschillende zorgverleners in de eerste lijn samenwerken en daarbij ondersteund worden door stad of gemeente.

Wat is een zogenaamd "collectief vaccinatiemoment"?
In het KB van 9 oktober 2023 (BS 11.10.2023) staat vermeld dat de verstrekkingen niet kunnen worden aangerekend indien de griepvaccinatie gebeurt tijdens collectieve vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen, vaccinatiecentra, arbeidsgeneeskundige diensten. U moet dit als volgt zien:

 • Toegestaan: het KB staat toe dat verschillende medische praktijken binnen de eerstelijnszone samenwerken, met ondersteuning van eventueel verpleegkundigen en/of andere zorgactoren, om patiënten uit te nodigen voor collectieve vaccinatiemomenten. Deze momenten kunnen gebruikmaken van de infrastructuur van zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes of scholen.
 • Niet toegestaanHet KB verbiedt het specifiek organiseren van bv. collectieve vaccinatiemomenten binnen zorginstellingen met als doel de inwoners van deze instellingen te vaccineren.  

terug

Waar vindt u bijkomende informatie rond de najaarsvaccinatie 2023?

Wij verwijzen u graag door naar volgende webinars voor bijkomende informatie:


U vindt hier, naast de toolbox van de wetenschappelijke huisartsenvereniging Domus Medica, nog andere documenten die u kan ondersteunen bij de organisatie van de najaarsvaccinatie:

 

Ten slotte vindt u hier nog bijkomende praktische informatie over Vaccinnet:

terug

Heeft u nog specifieke vragen?
Contacteer ons gerust op info@vlaamsartsensyndicaat.be.