Nieuwe nomenclatuur in coronacrisis

In het kader van de pandemie van het coronavirus (COVID-19) geven we u graag enige duiding over de nieuwe nomenclatuurcodes.

De nieuwe nomenclatuurcodes zijn tijdelijk ingevoerd sinds 14 maart 2020.

101990 ‘advies met het oog op triage van COVID-19’
101135 'advies met het oog op de continuïteit van zorg'
101835 'advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst'

101990 ‘advies met het oog op triage van COVID-19’

Hieronder wordt verstaan: een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus.

De arts moet de patiënt duidelijk kunnen identificeren (INSZ-nummer), noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd.

Wat kan wel m.b.t. de code 101990?

 • Aanrekenbaar door elke arts (huisartsen, haio's, artsen-specialisten, aso's, artsen in medische huizen, intra- en extramurale artsen,...).
 • Afrekenen via derdebetaler.
 • De arts ontmoet de patiënt niet in persoon, buiten welk fysiek onderzoek van de patiënt dan ook.
 • Omvat het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (bv. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…).
 • Het honorarium bedraagt € 20.
 • De patiënt is geen remgeld verschuldigd, m.a.w. is dit dus volledig kostenloos voor de patiënt.

 

Wat kan niet m.b.t. de code 101990?

 • mag slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.

 • niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde arts.

 • niet cumuleerbaar met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur.

 • er mogen geen ereloonsupplementen worden aangerekend.


101135 'advies met het oog op de continuïteit van zorg'

Dit omvat het advies met het oog op de continuïteit van zorg voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19.

Hieronder verstaat men een telefonisch anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die de arts volgens de adviezen in verband met de COVID-pandemie niet fysiek kan ontmoeten. Bijvoorbeeld: de opvolging van een diabetespatiënt, een reumapatiënt, een patiënt onder antistollingstherapie etc.

Dit geldt dus ook voor patiënten met een mogelijke COVID-19-problematiek die de arts raadplegen voor een bijkomend opvolging.

De arts moet de patiënt duidelijk kunnen identificeren (INSZ-nummer), noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd. Tevens noteert de arts de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies.

Wat kan wel m.b.t. de code 101135?

 • Aanrekenbaar door elke arts (huisartsen, haio's, artsen-specialisten, aso's, artsen in medische huizen, intra- en extramurale artsen,...).
 • Afrekenen via derdebetaler.
 • De arts ontmoet de patiënt niet in persoon, buiten welk fysiek onderzoek van de patiënt dan ook.
 • Omvat het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (bv. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…).
 • Het honorarium bedraagt € 20.
 • De patiënt is geen remgeld verschuldigd, m.a.w. is dit dus volledig kostenloos voor de patiënt.

 

Wat kan niet m.b.t. de code 101135?

 • mag maximaal 5 maal per 30 dagen​ per patiënt worden aangerekend.

 • niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde arts.

 • niet cumuleerbaar met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur.

 • er mogen geen ereloonsupplementen worden aangerekend


101835 'advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst'

Telefonisch medisch advies is ook mogelijk tijdens wachtdiensten van huisartsen en dat voor mensen die symptomen vertonen gelinkt aan COVID-19.

De arts moet de patiënt duidelijk kunnen identificeren (INSZ-nummer), noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd.

Wat kan wel m.b.t. de code 101835?

 • Aanrekenbaar door elke arts (o.m. huisartsen, haio's) tijdens de huisartsenwachtdienst.
 • Afrekenen via derdebetaler.
 • De arts ontmoet de patiënt niet in persoon, buiten welk fysiek onderzoek van de patiënt dan ook.
 • Omvat een volledige telefonische anamnese van een patiënt met het vermoeden van Covid-19.
 • Omvat het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (bv. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…).
 • Het honorarium bedraagt € 20.
 • De patiënt is geen remgeld verschuldigd, m.a.w. is dit dus volledig kostenloos voor de patiënt.

 

Wat kan niet m.b.t. de code 101835?

 • mag slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.

 • niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde arts.

 • niet cumuleerbaar met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur, noch met de andere codes voor telefonisch advies 101135 en 101990.

 • er mogen geen ereloonsupplementen worden aangerekend.

 • kan niet worden aangerekend voor een telefonisch advies vanuit een triagecentrum.

Meer praktische informatie over deze nieuwe verstrekkingen kan u hier raadplegen.

 

Meer informatie over het coronavirus COVID-19 en procedures vindt u hier.