Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers

30.11.2021
Waar is de logica?

Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor testing en tracing van Covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen.

Een voorontwerp van wet geeft apothekers de machtiging om het vaccin tegen Covid-19 voor te schrijven en toe te dienen. In geval van anafylactische shock mogen ze ook adrenaline toedienen.

Lees ook de open brief d.d. 09.12.2021 t.a.v. Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Dat minister Frank Vandenbroucke vasthoudt aan zijn plan om de apothekers toelating te geven om tegen Covid-19 te vaccineren, bleek al uit zijn beleidsnota voor de Kamer: “Een aantal punctuele initiatieven moet huisartsen helpen zich toe te leggen op hun kerntaken, zoals een grotere rol voor de apotheker bij het testen en vaccineren.”

Een voorontwerp van wet[i] dat momenteel circuleert, maakt de bedoeling van de minister een stuk concreter. “Om vaccinatie toegankelijker te maken en de mensen te kunnen bereiken die nog niet gevaccineerd zijn (…) moet de mogelijkheid om het vaccin tegen het coronavirus Covid-19 voor te schrijven en rechtstreeks toe te dienen worden uitgebreid tot de apothekers,” staat er in de memorie van toelichting.

Het voorschrift door de apotheker is uitsluitend toegelaten “voor zover het vaccin onmiddellijk wordt toegediend in de apotheek waar het voorschrift en de aflevering worden verricht.” Apothekers mogen het coronavaccin dus niet aan de patiënt meegeven om het door een arts te laten zetten.

In één moeite door, geeft minister Vandenbroucke de apotheker ook de machtiging tot “het voorschrijven en subcutaan of intramusculair toedienen van adrenaline” in geval van nood. Verder lezen we in het voorontwerp van wet dat de apotheker het vaccineren kan toevertrouwen aan een farmaceutisch-technisch assistent voor zover hij of zij er rechtstreeks toezicht op uitoefent, met een maximum van drie assistenten per aanwezige apotheker.

Het wordt helemaal duidelijk waar Vandenbroucke naartoe wil als verder in de tekst blijkt dat de machtiging die apothekers krijgen voor het voorschrijven en toedienen van het Covid-19 vaccin uitgebreid kan worden tot andere soorten vaccins.

Apothekers toelaten om het coronavaccin toe te dienen is een slag in het gezicht van de (huis)artsen, die van bij het begin van de epidemie in de frontlinie tegen corona vechten en nu bezwijken onder een berg administratie. Administratie voor de artsen en geneeskunde voor de apothekers. Waar is de logica?

Dit voorontwerp van wet is ook een regelrechte aanslag op het beroep van verpleegkundige. In tegenstelling tot de apothekers hebben verpleegkundigen en artsen wel de klinische opleiding om vaccins toe te dienen en de vaccinatie verder op te volgen. Er zijn in dit land meer dan voldoende artsen en verpleegkundigen om de vaccinatie tegen het coronavirus op zich te nemen en tot een goed einde te brengen. Met hen zijn we verzekerd van een optimale kwaliteit van zorg.

Voorlopig ziet het er naar uit dat de apothekerslobby, die openlijk de vaccinatie claimt, haar slag thuishaalt. Maar dat is zonder BVAS gerekend. Dit is voor ons no pasarán! Als dit voorontwerp wet zou worden, zal BVAS alle middelen inzetten om deze wet aan te vechten.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS

 


[i]: Voorontwerp van wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van Covid-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht