• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Vaccinatie door apothekers - Open brief t.a.v. De Croo en Vandenbroucke

09.12.2021

Vaccinatie door apothekers? BVAS dringt bij De Croo en Vandenbroucke aan om hun plan op te bergen.

In een open brief aan premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dringt BVAS aan om het voorontwerp van wet dat apothekers machtigt om te vaccineren tegen Covid-19 in te trekken. Het zijn de apothekers die zich corporatistisch opstellen, niet de artsen.  BVAS stelt overigens vast dat als artsen in hun praktijk vaccinaties toedienen, ze dit niet mogen factureren tenzij de raadpleging gepland werd om een andere reden.

De besprekingen over het betwiste voorontwerp van wet1 zijn reeds ver gevorderd.  Voor BVAS is het duidelijk dat dit initiatief vooral is ingegeven door een corporatistische reflex van de apothekerslobby. Die is bezorgd over het inkomen van de apothekers dat onder druk staat door de komst van online- en ketenfarmacie.

In de open brief wijst BVAS op het rapport van Sirius Insight, een adviesbureau  dat jaarlijks een doorlichting maakt van de apothekersmarkt. Uit het rapport van 2021 bleek dat 41% van de Belgische officina-apotheken een “laag klantenpotentieel” heeft. Wie beweert dat de artsen zich in dit dossier corporatistisch opstellen, vergist zich dus.

Voor BVAS zijn medische en farmaceutische zorg complementair. We zijn gehecht aan een goede samenwerking met apothekers en verpleegkundigen maar dit wettelijk initiatief riskeert die vlotte samenwerking te hypothekeren. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de vaccinatiegraad tegen Covid-19 zou stijgen als apothekers mee worden ingeschakeld.

Als de huisarts zijn patiënt niet kan overtuigen van de meerwaarde van vaccinatie, dan zal de apotheker daar zeker niet in slagen, staat er in de open brief. “De zeer goede verstandhouding tussen apothekers en artsen die de laatste jaren met recht en rede is uitgegroeid tot een volwaardig fellowship wordt met één pennentrek naar het rijk der duisternis gekatapulteerd.”

Erger nog, een arts die in zijn praktijk patiënten op raadpleging ontvangt om te vaccineren tegen Covid-19 mag dit niet factureren. We citeren de website van het RIZIV:

 • “Als de vaccinatie tegen covid-19 gebeurt tijdens een raadpleging in de spreekkamer van de arts die werd gepland om een andere reden (bv. griepvaccinatie, regelmatige controle bij chronische patiënten, …) kan de arts de raadpleging aanrekenen.”
 • “Gebruik hiervoor de gebruikelijke nomenclatuurcode voor een raadpleging. U kunt een anti-Covid vaccinatie niet factureren zoals een vaccinatie georganiseerd in een vaccinatiecentrum, mobiel team of zorginstelling. Wil uw patiënt zich laten vaccineren tegen Covid-19 zonder verdere reden voor raadpleging, verwijs dan door naar een vaccinatiecentrum in de buurt.”

Als artsen geen raadpleging mogen aanrekenen als ze alleen een patiënt tegen Covid-19 vaccineren terwijl apothekers de vaccinatie wel mogen aanrekenen, komen we in een volstrekt irrationele en ongezonde regeling terecht.  Dit is de wereld op zijn kop. Redenen te over dus voor BVAS om in de open brief aan De Croo en Vandenbroucke aan te dringen om het voorontwerp van wet per direct in te trekken.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS

U kan de open brief hieronder raadplegen.

Lees ook het persbericht van BVAS d.d. 30.11.2021 "Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers".

 


1: Voorontwerp van wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van Covid-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht