Algemene vergaderingen: uitstel verlengd en goedkeuring jaarverslag

30.04.2020

De mogelijkheid om de Algemene Vergadering (AV) met maximaal 10 weken uit te stellen wordt uitgebreid voor elke AV die opgeroepen of geagendeerd is voor 30 juni 2020, maar vergeet ook niet de goedkeuring van het jaarverslag.

Uitstel algemene vergadering verlengd
Eind april werden de maatregelen verlengd die genomen zijn bij KB nr. 4 inzake het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen COVID-19. Het betreft een tijdelijke maatregel die liep tot 3 mei en waarbij een uitstel van de algemene vergadering mogelijk was. Deze maatregelen worden
verlengd tot 30 juni 2020.

Dit houdt in dat elke algemene vergadering die voor 30 juni 2020 is of moet worden samengeroepen, beroep kan doen op een uitstel van maximaal 10 weken (tot 8 september 2020).

Goedkeuring jaarverslag
Naast de mogelijkheid beroep te doen op een uitstel, is het belangrijk te wijzen op een bijkomende nieuwe verplichting voor vzw’s, met name de goedkeuring van het jaarverslag.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat de verplichting om een jaarverslag op te stellen en neer te leggen. Dit geldt voor alle, behalve de kleine vzw’s, ivzw’s en stichtingen.

Een dergelijke verplichting bestond niet onder de vorige wet, maar geldt nu onmiddellijk voor alle rechtspersonen die na 1 mei 2019 zijn opgericht. Voor de andere dan de kleine vzw’s, ivzw’s of stichtingen, die op 30 april 2019 reeds bestonden, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2020, of vanaf de datum van de vroegere vrijwillige onderwerping, de neerlegging van het betreffende jaarverslag samen met de jaarrekening verplicht is.

De neerlegging van het jaarverslag en de jaarrekening moet binnen de dertig na de goedkeuring ervan plaatsvinden. Vzw’s die op 8 september de jaarrekening op de algemene vergadering goedkeuren, zullen dus ten laatste op 8 oktober de neerlegging van de jaarrekening moeten doen.

Bron: www.zorgneticuro.be
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht