(B)VAS tijdens de coronacrisis

Categorie: 
Algemeen

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen. 

Alle ogen richten zich naar de artsen en het zorgpersoneel om deze crisis het hoofd te kunnen bieden, maar de geldende regelgeving is niet voorzien op een pandemie. 

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) en de BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) spelen een belangrijke rol om deze regelgeving bij te sturen én om de arts daarin te verdedigen. Dankzij de vertegenwoordiging bij o.m. de Federatie Vrije Beroepen, UNIZO, het RIZIV en in de federale en regionale overheden kunnen artsen in hun verschillende hoedanigheden - van zelfstandige en loontrekkende, van werkgever en andere statuten - op verschillende maatregelen rekenen.

U vindt hier een overzicht.

 
Maak uw keuze: 

Administratieve realisaties

Op administratief vlak moesten de gebruikelijke werkwijzen worden aangepast om de hygiënemaatregelen na te leven en social distancing te waarborgen.

meer info

Financiële realisaties

Er moest dringend nomenclatuur voor de screening van mogelijke COVID19-patiënten worden voorzien. Financiële steun voor artsen en praktijken zijn eveneens aan de orde.

meer info

Medische realisaties

Het beschermingsmateriaal voor artsen en praktijken buiten de ziekenhuizen, alsook het onderscheid tussen dringende en niet-dringende zorg, blijven een onderwerp van discussie. En hoe gaan artsen de versoepelde maatregelen praktisch aanpakken?

meer info

Juridische realisaties

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor verscheidene juridische zaken, zoals de beroepsaansprakelijkheid van artsen, de meldingsplicht van artsen in het kader van contact tracing en het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering.

meer info

Meer weten over

Coronavirus

U vindt hier meer informatie over het coronavirus CoVID-19.

meer info