BVAS bekomt uitstel functionele samenwerkingsverbanden voor wachtposten

01.03.2024

Zoals u wellicht weet, verplicht de kwaliteitswet om de permanentie van huisartsen te organiseren via functionele samenwerkingsverbanden (FSV's). Het koninklijk besluit van erkenning FSV stelt dat een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie wachtposten en minimaal 300.000 inwoners. Al enige tijd wordt dan ook gewerkt aan de implementatie van functionele samenwerkingsverbanden (FSV's) voor wachtposten, gekoppeld aan een nieuw financieringskader. 

De deadline voor deze hervorming was aanvankelijk gesteld op 1 januari 2025. Echter, na feedback van de artsensyndicaten (cf. gezamenlijke brief 15.02.2024 BVAS-Kartel) heeft minister Vandenbroucke besloten om de hervorming gedeeltelijk uit te stellen.
Concreet is besloten dat de startdatum van de FSV's wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Voor diegenen die toch eerder willen starten als FSV, blijft de mogelijkheid bestaan om dit te doen op 1 januari 2025. Bovendien dienen de FSV-regio's principieel gevormd te zijn tegen 30 september 2024, zodat de geografische indeling kan worden afgerond en elke regio zich inhoudelijk kan voorbereiden op een effectieve start.

De belangrijkste oorzaak voor dit uitstel is in de landelijke uitrol van de 1733-triage fase 2, waarbij patiënten niet langer rechtstreeks door onthaalmedewerkers in de wachtposten beluisterd worden maar er gevalideerd getrieerd wordt via protocollen door operatoren uit de noodcentrales. Dit aspect werd door BVAS als conditio sine qua non geformuleerd in het akkoord artsen-ziekenfondsen en vormt een integraal onderdeel van de hervorming van de wachtposten naar FSV's.

We zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht