BVAS bepleit uitstel van Functionele Samenwerkingsverbanden voor wachtposten

06.10.2022

Zolang het centrale oproepnummer 1733 niet overal functioneert, pleit BVAS voor uitstel van de Functionele Samenwerkingsverbanden.

BVAS ziet in het voorstel van provinciale vzw’s die de wachtposten overkoepelen een constructief alternatief voor de Functionele Samenwerkingsverbanden van het RIZIV. Toch zal BVAS dit provinciale model van Wachtposten Vlaanderen niet actief verdedigen. Zolang het centrale oproepnummer 1733 niet overal functioneert, pleit BVAS voor uitstel van de Functionele Samenwerkingsverbanden.

Wachtposten Vlaanderen stelt voor om per provincie een vzw op te richten die als enig aanspreekpunt voor het RIZIV fungeert. De provinciale vzw’s ontvangen de subsidies van het RIZIV en verdelen die vervolgens tussen de onderliggende wachtposten. Deze vzw’s organiseren de diepe nachtwerking (23u-08u) met aansturing via 1733. In dit provinciaal model zijn alle wachtposten geopend tijdens het weekend en op feestdagen van 08u tot 23u en op termijn ook elke weekavond van 18u tot 23u.

BVAS waardeert het provinciaal model als een constructieve poging om de blinde besparingsdrang, zonder enige voeling met het werkveld, van het RIZIV te counteren met een tegenvoorstel dat binnen de contouren van de wetgeving over de Functionele samenwerkingsverbanden blijft. BVAS is bereid om het debat over het model van Wachtposten Vlaanderen aan te gaan maar ziet te weinig elementen om het actief te verdedigen.

Om te beginnen is BVAS geen voorstander van Functionele Samenwerkingsverbanden. Ze worden top down opgelegd en hebben besparingen als enige drijfveer. Initiatieven tot samenwerking moeten bottom up tot stand komen, vanuit de huisartsenkringen die de wettelijke bevoegdheid hebben om de medische permanentie te organiseren. De vrijheid van een huisartsenkring om de weekwacht al dan niet in de wachtpost te organiseren dreigt verloren te gaan.

Voor BVAS is een schaalgrootte van 1 wachtpost per 100.000 tot 125.000 inwoners aangewezen om de wachtpost voor de patiënten laagdrempelig te houden en voor de artsen een efficiënte werkorganisatie met haalbare workload mogelijk te maken.

Opschalen naar 1 wachtpost voor 300.000 tot 400.000 zou tot gevolg hebben dat het gevoel van laagdrempeligheid verloren gaat terwijl de artsen hun vertrouwdheid met het werkgebied verliezen en hun workload zo zwaar wordt dat recuperatie de dag nadien nodig is, wat voor kleinschalige huisartsenpraktijken onmogelijk is.

Het centrale oproepnummer 1733 met bindende triage, een conditio sine qua non om de werkbelasting in een grootschalige wachtpost te beheersen, is nog lang niet overal in gebruik en het ziet er niet naar uit daar op korte termijn beweging in komt. In afwachting dat 1733 overal operationeel wordt, stelt BVAS voor om samenwerkingsprotocollen met spoeddiensten te “verdiepen” om op die manier inhoudelijke en organisatorische samenwerking te stimuleren.

Om alle voorgaande redenen vraagt BVAS uitstel voor de invoering van de Functionele Samenwerkingsverbanden. We vragen de andere partijen rond de tafel om dit uitstel samen met BVAS te bepleiten bij de minister, tot er aan de bindende voorwaarde van aansturing via het 1733-nummer voldaan is.

Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS en voorzitter Vlaams Artsensyndicaat
Dr. Stijn Geysenbergh, bestuurslid Vlaams Artsensyndicaat
Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. David Simon, bestuurslid BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht