BVAS tevreden met extra budget voor huisartsen en financiële vergoeding artsen-specialisten

29.10.2020

Aangekondigde maatregelen om de werkdruk op huisartsen te verlichten

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trekt een extra budget uit voor administratieve hulp aan huisartsen. BVAS reageert goedkeurend op die maatregelen omdat ze voor een deel tegemoetkomen aan onze vragen. Tijdens zijn bezoek aan het Luikse MontLégiaziekenhuis maakte Vandenbroucke bekend dat artsen-specialisten die tijdens de coronacrisis hebben gewerkt zonder honoraria of wachthonoraria te kunnen aanrekenen, eindelijk de financiële vergoeding zullen krijgen waar ze recht op hebben.

BVAS is tevreden met de maatregelen om de werkdruk op huisartsen te verlichten. Vanaf begin volgende week kunnen patiënten ook bij schoolartsen en arbeidsartsen terecht voor een activatiecode waarmee ze een afspraak kunnen maken voor een test bij een afnamecentrum zonder te hoeven langsgaan bij de huisarts. Daarmee speelt Vandenbroucke in op de zes concrete voorstellen die BVAS op 30 september jl. op tafel legde. We drongen toen aan om ook centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en arbeidsgeneeskundige diensten in te schakelen.

Daarnaast krijgen huisartsen 20 euro extra per GMD, waarmee ze de extra ondersteuning die ze nodig hebben, kunnen financieren. Met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld extra administratieve kracht aanwerven, aldus Vandenbroucke. Zeker voor huisartsen met veel patiënten is 20 euro per GMD een welgekomen compensatie. Voor BVAS is het minder duidelijk wanneer huisartsen dat geld mogen verwachten, terwijl die hulp zeer dringend nodig is. De minister heeft gezegd dat het om een extra budget van 162 miljoen gaat afkomstig van het aparte CoVID-19-budget.

Onze oproep om een brede informatiecampagne naar de bevolking op te zetten die naast de algemene regels van afstand houden, handen wassen, maskers dragen, thuisblijven bij ziekte, …, ook aandringt op het respecteren van de regels voor testen, getuigschriften en quarantaine-attesten, kreeg nog geen gehoor. BVAS blijft ook pleiten voor een permanent callcenter voor wie geen specifiek medische vragen heeft over het coronavirus. Zo’n algemene infolijn moet ervoor zorgen dat huisartsen minder tijd verliezen aan het beantwoorden van telefonische vragen die vaak niet dringend of relevant zijn. Dat blijft een nijpend probleem.

Iedereen heeft de beelden gezien van een zichtbaar geëmotioneerde Frank Vandenbroucke tijdens zijn bezoek aan het Luikse CHC MontLégia, waar ondergetekende diensthoofd intensieve zorgen is. BVAS juicht toe dat de minister in eigen persoon poolshoogte kwam nemen van de schrijnende situatie in het ziekenhuis. Identieke situaties doen zich ondertussen voor in meerdere ziekenhuizen.

Vandenbroucke bevestigde dat het KB dat de reeds aan de ziekenhuizen gestorte 2 miljard euro toekent, nu eindelijk ondertekend is. BVAS zal alles in het werk stellen om in de onderhandelingen met de ziekenhuisbeheerders tot een correcte verdeling te komen.

Voor ziekenhuisartsen die tijdens CoVID-19 prestaties hebben verricht en dat opnieuw doen terwijl ze geen honoraria konden aanrekenen, trekt de regering bijkomend 400 miljoen euro uit. BVAS is tevreden met deze tegemoetkoming.

BVAS herhaalt dat de federale maatregel van het overbruggingsrecht, dat opnieuw opengesteld is voor zelfstandige artsen, aangevuld moet worden met regionale steunpakketten, zoals die gecreëerd werden voor andere zelfstandige beroepen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht