CoVID-19: zes concrete voorstellen om de werklast van huisartsen te verlichten

30.09.2020

De BVAS maakt zich zorgen over de noodkreten van huisartsen die worden overspoeld door verzoeken om PCR-tests en attesten voor asymptomatische patiënten.

De werktijd van huisartsen wordt te veel in beslag genomen door asymptomatische patiënten, waardoor de eerstelijnszorg minder toegankelijk wordt voor patiënten met andere pathologieën.

Het is vanuit deze bezorgdheid dat de BVAS zes concrete voorstellen op tafel legt om de huisartsen te ondersteunen. We vragen onze beleidsverantwoordelijken om ze in overweging te nemen. Sommige voorstellen hebben we al ingediend, maar de administratie heeft er nog geen gevolg aan gegeven.

Voorstellen:

1. We zijn overtuigd van de nood aan een duidelijke informatiecampagne die eraan herinnert dat:

  • de vraag van werkgevers en leerkrachten om een attest van genezing te bezorgen zinloos en illegaal is: de data op het medisch getuigschrift of het quarantainegetuigschrift zijn voldoende.
  • een kind onder de vijf jaar wettelijk gezien geen medisch attest nodig heeft als het niet naar school gaat.

 
2. Aangezien het callcenter de patiënt dezelfde vragen stelt als een voorschrijvende arts, moet het ook een eForm, een quarantainegetuigschrift en een BIS-nummer kunnen genereren.
 
3. Ook wanneer een reiziger die terugkeert uit een rode of oranje zone zijn Passenger Locator Form invult, moet dit een eForm, een quarantainecertificaat en een BIS-nummer kunnen genereren.
 
4. Als er zich een cluster van besmettingen voordoet in een school, moeten de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) belast worden met het invullen van eForms en het afleveren van quarantainegetuigschriften en indien nodig ook BIS-nummers. Momenteel zijn veel centra niet in staat om eForms in te vullen en de resultaten op te vragen. Heel wat schoolartsen hebben geen elektronisch medisch dossier (EMD) omdat ze hun klinische praktijk hebben stopgezet. Steeds meer CLB’s hebben geen arts meer.
 
Daarom is het nodig dat CLB-verpleegkundigen eForms kunnen genereren met behulp van de Hector interface en toegang krijgen tot de HUB’s en metaHUB’s om de resultaten te beheren.
 
5. Als er zich een cluster van besmettingen voordoet in een bedrijf, moet de arbeidsgeneeskundige dienst de verantwoordelijkheid krijgen om het eForm in te vullen, quarantainegetuigschriften op te maken en indien nodig een BIS-nummer te genereren.
 
6. Het is wenselijk om een permanent callcenter op te richten om alle vragen van de bevolking over de hierboven vermelde punten te beantwoorden.

We zijn ervan overtuigd dat de toepassing van deze procedures de werkbelasting van de huisartsen aanzienlijk zal verlichten.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS
Dr. David Simon, bestuurslid BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht