BVAS tevreden over nieuwe regeling voor teleconsultaties

16.06.2022

BVAS is tevreden met de nieuwe, door het Verzekeringscomité goedgekeurde regeling voor tele- en videoconsultaties. De vooraf bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt als voorwaarde, is een belangrijke realisatie van BVAS. Zo vermijden we dat commerciële bedrijven misbruik maken van de terugbetaling.

Het Verzekeringscomité keurde deze week een nieuwe regeling voor teleconsultaties goed. De aangepaste regeling moet ingaan vanaf 1 augustus 2022 en komt in de plaats van de regeling die tot stand kwam tijdens de Covid-crisis. In de aangepaste regeling wordt de beperking van 4 telefonische consultaties en 4 videoconsultaties per patiënt per arts per jaar geschrapt. De tarieven bedragen 22,44 euro voor een videoraadpleging en 10,10 euro voor een telefonische consultatie.
Voor BVAS is het uiterst belangrijk dat de voorafgaande therapeutische relatie tussen arts en patiënt een vereiste blijft. Van een behandelrelatie is sprake als de huisarts het GMD van de patiënt beheert; als de huisarts die deel uitmaakt van een groepering van huisartsen waarvan er één het GMD van de patiënt beheert; of als de patiënt minstens één keer een fysieke raadpleging bij de arts had in het lopende kalenderjaar of tijdens de twee voorgaande kalenderjaren.
In afwijking hiervan kan de tele- of videoconsultatie ook aangerekend worden als de patiënt door een arts is doorverwezen naar een arts-specialist. Nieuw is ook dat het gebruik van teleconsultaties tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst mogelijk wordt.
Voor BVAS is het principe van de voorafgaande behandelrelatie de beste waarborg tegen misbruik door initiatieven van commerciële bedrijven die videoconsultaties aanbieden met een onbekende arts. Dergelijk oneigenlijk gebruik van telegeneeskunde voldoet niet aan de kwaliteitsnormen die de Belgische patiënten verdienen.Dr. Luc HerryVoorzitter BVAS
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht