Nieuwe regels voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

16.06.2022

Persbericht vice-eerste minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Als de Covid-19 crisis een impuls heeft gegeven aan bepaalde praktijken, dan zijn raadplegingen op afstand, per video of per telefoon, maar één voorbeeld. Omdat zowel artsen als patiënten tevreden zijn over deze vorm van raadpleging, heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beslist de terugbetaling van de raadpleging op afstand te verlengen alsook het kader aan te passen. De nieuwe regels treden op 1 augustus in werking.

De gezondheidscrisis zette alle actoren in de gezondheidszorg ertoe aan creatief te zijn. Veel artsen kozen voor raadplegingen op afstand. Na twee jaar zijn de resultaten meer dan bevredigend. Zowel patiënten als zorgverleners hebben er baat bij gehad.

Raadplegingen op afstand zijn succesvol

Een intermutualistische enquête die in de zomer 2020 onder zo’n 5.000 leden plaatsvond, rapporteerde een aantal positieve aspecten van raadpleging op afstand. Zo was meer dan 75% van de respondenten tevreden of zeer tevreden over de teleconsultaties die zij tijdens de lockdown hadden gehad. Zij vonden dat de communicatie goed was, dat er naar hen werd geluisterd en dat de arts voldoende tijd voor hen nam.

Nieuwe codes

Vanaf 1 augustus zullen de huidige prestatiecodes die bij het begin van de Covid-crisis werden voorzien voor triage en advies in het kader van de continuïteit van de zorg voor de artsen, worden vervangen door nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand.

"Laat ons duidelijk zijn: het is niet de bedoeling dat videoconsultatie de norm wordt en de traditionele consultatie vervangt. Het klinisch onderzoek is uiteraard een essentieel onderdeel van de diagnose. Dat is echter niet altijd nodig, en het is juist in die context dat de consultatie op afstand een meerwaarde kan betekenen voor zowel de patiënt als de arts. Daarentegen moet de therapeutische relatie tussen de arts en de patiënt aan de basis liggen van het systeem", aldus Frank Vandenbroucke.

In de praktijk zal voortaan een persoonlijke bijdrage van 4 euro voor een videoconsult en 2 euro voor een teleconsultatie worden voorzien, en in beide gevallen slechts 1 euro voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming. De derdebetalersregeling is voorzien.

Vier voorwaarden voor terugbetaling

Opdat een raadpleging op afstand wordt terugbetaald, dienen vier voorwaarden vervuld te zijn:

  • Het moet een consultatie zijn bij een arts die de patiënt voordien heeft geconsulteerd, of een specialist naar wie de patiënt is doorverwezen door een andere arts, of de huisartsenwachtdienst.
  • De consultatie moet uitgaan van de vraag van de patiënt en het akkoord krijgen van de arts.
  • De arts moet toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënt gedurende de consultatie.
  • Het platform gebruikt voor de videoconsultatie moet beveiligd zijn in overeenstemming met de geldende en gebruikelijke veiligheidscriteria.
     

Een verbeterd model perfectioneren

De voorbije maanden werkte een wetenschappelijke reflectiegroep een voorstel uit voor de optimale organisatie en financiering van raadplegingen op afstand door huisartsen.

Een van de conclusies van de reflectiegroep is dat de discussie over raadplegingen op afstand onlosmakelijk verbonden is met een breder debat over het financierings- en organisatiemodel, in het bijzonder van de huisartsen. De raadplegingen op afstand zullen in het kader van die werkzaamheden ten gronde bekeken worden.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht