BVAS wil 19,5 miljoen euro uit index reserveren voor automatische verlenging van eGMD

27.11.2019

De automatische verlenging van het eGMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,460 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. Het directiecomité van de BVAS heeft dinsdag 26 november het licht op groen gezet om een deel van de indexmassa hiervoor opzij te zetten.

De automatische verlenging van het globaal medisch dossier (GMD) zonder contact met de patiënt betekent vanaf 2020 een recurrente meeruitgave van 19,460 miljoen euro. Aangezien er geen bijkomend budget voorzien is om dit te financieren, heeft de BVAS beslist dat een deel van de indexmassa voor alle artsen met voorrang hieraan besteed moet worden.

Vanaf 1 januari 2021 zal het elektronisch globaal medisch dossier (eGMD) via MyCareNet de enige financieringsbron worden voor het beheer van het GMD. Bedoeling is de uitbetaling van het eGMD administratief eenvoudiger en transparanter te maken. Dat betekent dat er in 2021 een voorafbetaling van de GMD-honoraria zal gebeuren op basis van het aantal patiënten met GMD dat de ziekenfondsen eind december 2020 zullen hebben opgelijst.

Onafhankelijk van het feit of er in 2021 een contact was (consultatie en/of huisbezoek) zal dit bedrag aan GMD-honoraria op een nog te bepalen datum in 2021 aan de betrokken huisartsen overgemaakt worden. BVAS is het niet eens met het voorstel van andere syndicaten om het GMD-honorarium gespreid te betalen. BVAS wenst dat de eenmalige betaling behouden blijft.

Met deze beslissing van het directiecomité wil de BVAS haar engagement tegenover de huisartsen waarmaken. Het principe van een automatische verlenging zonder contact is voor de BVAS immers van essentieel belang, net zoals administratieve vereenvoudiging en transparantie rond het GMD.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

Dr. Dirk Scheveneels, huisarts en ondervoorzitter BVAS

Dr. Luc Herry, huisarts en ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht