BVAS ziet COVID-testing in de apotheek niet zitten

06.11.2020

BVAS maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de COVID-testingstrategie. Als apothekers sneltesten afnemen en uitvoeren in hun apotheek is dat volgens de beroepsvereniging van artsen klinisch biologen illegale uitoefening van de geneeskunde.

BVAS deelt die bezorgdheid. De apothekers zijn welkom in de triagecentra waar de testing gebeurt in een omkadering die veilig en efficiënt is en een correcte encodering van de testresultaten garandeert.

BVAS is blij met elke uitgestoken hand die de werkdruk van de overbelaste huisartsen kan verlichten. Maar het heeft weinig zin als die hulp niet efficiënt en mogelijk zelfs contraproductief is. Apothekers worden in de context van de COVID-pandemie inderdaad wettelijk gemachtigd om na een specifieke opleiding door een arts nasopharyngale staalafnames te doen. Maar snelle antigeentesten uitvoeren in de apotheek valt buiten die aangekondigde wet en is er strijdig mee.

In een apotheek zijn de voorwaarden voor een veilige test en een snelle bezorging van de testresultaten niet vervuld. Om te beginnen is het voor de afname van de test vereist om persoonlijk beschermingsmateriaal te gebruiken, wat in een apotheek moeilijk haalbaar is. De apothekers hebben ook geen aansluiting op de specifieke informatica-infrastructuur om de resultaten van snelle antigeentesten te bezorgen aan de aanvragende artsen en aan Sciensano.

Er zijn nog andere problemen. Niet alle sneltesten zijn even kwaliteitsvol. Er is geen garantie dat de apothekers de betere sneltesten zullen gebruiken. De sneltesten zijn geschikt om superverspreiders op te sporen, maar de vele patiënten die minder met het Sars-CoV-2-virus besmet zijn, zullen vals negatief testen. Vaak is het resultaat niet negatief of positief maar twijfelachtig zodat minstens ook een medische anamnese door een arts nodig is.

BVAS begrijpt de beroepsvereniging van artsen-specialisten in de medische biopathologie (BBASMB) die de plannen van de apothekers als illegale geneeskunde bestempelt. BVAS deelt de bezorgdheid van de artsen klinisch biologen, maar ook van de huisartsen die graag deze test zouden gebruiken.

BVAS is immers gevoelig voor de onrust die bij huisartsen leeft over deze demarche van de apothekers. Het kan niet de bedoeling zijn dat de apothekers, onder het voorwendsel de overbelaste huisartsen te helpen, van de COVID-epidemie gebruik maken om opnieuw te proberen een stukje huisartsgeneeskunde in te palmen.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

U kan het persbericht van de beroepsvereniging van klinisch biologen (BBASMB) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht