Doorbraak in laagvariabele zorg

15.02.2019

BVAS dwingt bruikbare oplossing af voor verdeling honoraria

Het gevaar voor chaos in de ziekenhuisfacturatie ten gevolge van de invoering van de laagvariabele ziekenhuiszorg is afgewend. BVAS slaagde er deze week in om een duidelijk standpunt van het RIZIV af te dwingen over de verdeling van de honoraria (cf. infra).

De invoering van de wet op de gebundelde financiering van de laagvariabele zorg op 1 januari 2019 ging gepaard met veel onduidelijkheden over de verdeling van de honoraria. In een omzendbrief aan de ziekenhuizen, verstuurd op 17 december 2018, probeerde het RIZIV te verduidelijken hoe de verdeling precies dient te gebeuren. Maar ook die omzendbrief was vatbaar voor uiteenlopende interpretaties, in zoverre dat BVAS in een persbericht waarschuwde dat chaos in de ziekenhuisfacturatie verzekerd was.

Op expliciete vraag van BVAS heeft Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV, meegedeeld dat het is toegestaan om de bij een opname uitgevoerde prestaties te verdelen volgens de waarde van de nomenclatuur, alsof deze prestaties gefactureerd zouden worden op de tot eind 2018 gebruikelijke wijze. Eventuele verschillen met het globaal prospectief bedrag kunnen dan - bijvoorbeeld op het eind van het jaar - verdeeld worden via de centrale inning. Alleen prestaties die tijdens het verblijf laagvariabele zorg niet uitgevoerd zijn en waarvoor er in het ziekenhuis geen aanwijsbare verstrekkers zijn, vallen niet onder deze regeling.

De Cock bevestigde de nieuwe regeling naar aanleiding van een debriefing begin deze week. Ook de Commissie Informatieverwerking van het RIZIV keurde de regeling intussen goed. Deze nieuwe en handige oplossing komt er op uitdrukkelijke vraag van BVAS. BVAS is dan ook bijzonder verheugd dat het deze doorbraak in het dossier laagvariabele zorg kon afdwingen.

Ten slotte nog dit: tijdens de debriefing werd ook de oprichting van drie nieuwe werkgroepen overeengekomen: één voor cardiologie, één voor pathologische anatomie en één voor bandagisten/orthesisten/orthopedisten. De eerste twee werkgroepen zullen zich buigen over de door BVAS objectief vastgestelde anomalieën in beide disciplines.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht