Hervorming ziekenhuisfinanciering: laagvariabele zorg

Categorie: 
Algemeen

Alle recente informatie over de laagvariabele zorg en ziekenhuisnetwerken vindt u op deze pagina.

Sinds 1 januari 2019 is de laagvariabele zorg van start gegaan.

Het uitvoeringsbesluit is op 18 december 2018 gepubliceerd en bepaalt welke verstrekkingen al dan niet onder de laagvariabele zorg valt.

Het RIZIV verstuurde in december 2018 een circulaire (omzendbrief 2018/10) per e-mail naar de ziekenhuizen. Deze omzendbrief geeft duiding rond de verdeling van de honoraria die in het globaal prospectief bedrag per opname zijn inbegrepen.

Tevens kan u hier het globaal perspectief bedrag per opname voor 2019 raadplegen. Elk jaar zal dit bedrag worden herberekend en in het Belgisch Staatsblad en door het RIZIV worden meegedeeld aan de ziekenhuizen.

Meer informatie over de laagvariabele zorg, het globaal perspectief bedrag per opname, de 57 patiëntengroepen en meer vindt u terug bij onze veelgestelde vragen.

Alle relevante wetgeving betreffende de laagvariabele zorg vindt u hier.

Andere actuele documenten en/of standpunten met betrekking tot de ziekenhuisfinanciering kan u op deze pagina terugvinden.

Mr. Stefaan Callens, advocaat en deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven, vat deze hervormingen samen.
U kan deze uiteenzetting hier raadplegen.

 

 
Maak uw keuze: 

Hervorming ziekenhuisfinanciering: FAQ

In het kader van de nakende hervorming van de ziekenhuisfinanciering informeert het RIZIV en de FOD Volksgezondheid aan de hand van vragen en antwoorden wat er vanaf 1 januari 2019 zal veranderen.

meer info

Meer weten over

Doorbraak in laagvariabele zorg

Datum: 
15.02.2019

BVAS dwingt bruikbare oplossing af voor verdeling honoraria

meer info

Globaal prospectief bedrag per ziekenhuisopname 2019

Datum: 
08.01.2019

Het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis van 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2019 is reeds bekendgemaakt. 

meer info

Laagvariabele zorg in Belgisch Staatsblad. Uitstel afgewezen.

Datum: 
18.12.2018

Het KB betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (LVZ) is vandaag in het Staatsblad verschenen.

meer info

Nieuw KCE-rapport m.b.t. financiering hoogvariabele zorg

Datum: 
20.04.2018

Geen ‘sleutel op de deur’ oplossing voor financiering hoogvariabele ziekenhuiszorg

meer info

Ziekenhuisnetwerken en laagvariabele zorg (Persbericht BVAS)

Datum: 
05.04.2018

BVAS waarborgt de strategische en operationele betrokkenheid van artsen in het beheer van de nieuwe ziekenhuisnetwerken en optimaliseert de wet op de laagvariabele zorg

meer info

Belfius MAHA-studie 2016: Bedrijfsresultaten algemene ziekenhuizen blijven verslechteren

Datum: 
23.11.2017

Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België (2016)

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt aantal ziekenhuisbedden in 2025

Datum: 
30.06.2017

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

meer info

Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Datum: 
15.09.2015

De oproep om thema’s voor pilootprojecten in te dienen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap is een groot succes geworden.

meer info

Maggie De Block zet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de rails

Datum: 
24.04.2015

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt. 

meer info

KCE-rapport: Ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe – KCE stelt een omvattend nieuw denkkader voor

Datum: 
26.09.2014

Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is dringend nodig, daarover zijn de meeste actoren in de gezondheidszorg het eens.

meer info

KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

Datum: 
26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

meer info

Ziekenhuisfinanciering: "Together we raid" (Bijdrage van Dr. Marc Moens in Mediquality)

Datum: 
18.09.2014

"Naar een beheerders-georiënteerde financiering van de algemene ziekenhuizen”. Een parafrasering van de slogan van Zorgnet Vlaanderen: “Together we count” van 29.08.2014: na een strooptocht bij de Vlaamse ziekenhuisartsen, tellen de beheerders van Zorgnet Vlaanderen hun buit. 

meer info

De toekomst van de ziekenhuisfinanciering (Persbericht BVAS dd. 11/10/2013)

Datum: 
15.10.2013

De minister heeft beslist dat de ziekenhuisfinanciering moet worden hervormd. 

meer info