Geneesmiddelen afhalen bij apotheek zonder papieren bewijs

25.03.2020

Tijdens de COVID-19 crisis heeft het RIZIV een regeling uitgewerkt waarbij de ambulante patiënt zonder papieren bewijs toch zijn medicatie bij een apotheek kan afhalen.

Volgens de klassieke regels inzake geneesmiddelenaflevering in het ambulante circuit geldt dat de voorschrijvende arts de patiënt tijdens het consult een papieren bewijs aflevert, waarmee de ambulante patiënt zich bij een apotheek aandient om zijn medicatie te verkrijgen.

Het RIZIV heeft een regeling uitgewerkt zodat een patiënt geen papieren bewijs bij de voorschrijvende arts moet ophalen alvorens zich naar de apotheek te begeven.

Met de toestemming van de patiënt mag de voorschrijvende arts in de plaats van het papieren bewijs van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aan de patiënt, de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.).

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

Artsen die minder vertrouwd zijn met ambulant elektronisch voorschrijven (Recip-e) of wiens informaticapakket deze modaliteit niet voorziet, vinden meer informatie over PARIS (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Klik hier voor meer informatie op de website van het RIZIV.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht