Heropstart klassieke opnames en daghospitalisaties zonder intensieve zorg

27.11.2020

Ziekenhuizen mogen klassieke opnames en daghospitalisaties zonder intensieve zorg heropstarten

Mits er voldoende personeel beschikbaar is en na afstemming met de artsen-specialisten mogen de ziekenhuizen klassieke hospitalisaties en daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorgen heropstarten. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van het ‘Hospital & Transport Surge Capacity’ Comité (HTSC). Het HTSC heeft onmiddellijk gehoor gegeven aan de open brief die BVAS donderdag naar minister Frank Vandenbroucke en coronacommissaris Pedro Facon verstuurde.

BVAS is verheugd over deze snelle respons van het HTSC Comité, dat binnen de 24 uur gevolg gaf aan de oproep in onze open brief van 26 november. BVAS pleitte daarin voor een voorwaardelijke autonomie van de ziekenhuizen. Mits een akkoord van de medisch directeur moet elk ziekenhuis individueel kunnen beslissen om de activiteiten die ze kunnen heropstarten ook daadwerkelijk opnieuw op te starten, was ons pleidooi.

U vindt de omzendbrief die het HTSC Comité gisteren, vrijdag 27 november 2020, aan de ziekenhuisdirecteurs en hoofdartsen bezorgde hieronder terug. We vestigen de aandacht op volgende punten:

  • Gezien de epidemiologische toestand mag er gradueel afgeschaald mag worden naar fase 2A (“maar” 15% van de gecreëerde ICU-bedden) met een ratio van 1/4 voor ICU/non-ICU;
  • Ziekenhuizen hoeven de 25% extra gecreëerde ICU-capaciteit in het kader van fase 2B niet langer te reserveren voor COVID. Maar opgelet: deze capaciteit dient nog twee weken heractiveerbaar te blijven in geval van een heropflakkering;
  • Wanneer alle ziekenhuizen van een provincie onder de 50% COVID-bezetting van het aantal erkende ICU-bedden dalen, kunnen alle ziekenhuizen in die provincie op aangeven van de federale gezondheidsinspecteur afschalen naar fase 1B;
  • Bij de afschaling naar fase 1B dient de afgeschaalde capaciteit nog 2 weken binnen de 48 uur heractiveerbaar te blijven;
  • Klassieke opnames en daghospitalisaties die geen gebruik maken van intensieve zorgen kunnen heropgestart worden, rekening houdende met de lokale mogelijkheden. Vooral de beschikbaarheid van personeel zal hierin een rol spelen;
  • Alle dringende zorg moet natuurlijk blijven doorgaan;
  • Na ontslag uit intensieve zorgen moet een terug-transfer van patiënten naar de initiële ziekenhuizen gepromoot worden;
  • Het aangepast ziekenhuisnoodplan moet voor het einde van 2020 ingediend worden.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht