Huisartsen niet bereid om secretariaatsmedewerker te spelen voor Vlaamse overheid

03.02.2021

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke wil patiënten met onderliggende aandoeningen zoals diabetes of obesitas prioriteit geven bij de vaccinatie tegen Covid-19. Om deze patiënten te selecteren, rekent hij onder meer op de gegevens van huisartsen. Huisartsen willen hun patiënten verzorgen. Ze zijn geen brievenbussen of secretariaatsmedewerkers.

Als het van minister Beke afhangt, kunnen patiënten met onderliggende pathologie gaande van diabetes, obesitas of hoge bloeddruk tot chronische cardiovasculaire, neurologische of respiratoire aandoeningen vanaf maart of april gevaccineerd worden. Ook bv. dementerenden of mensen met het syndroom van Down zouden prioriteit krijgen en net na de 65-plussers aan bod komen (U vindt de lijst onderaan terug).

Om die risicogroepen te identificeren wil minister Beke gebruik maken van de gegevens van huisartsen, aangevuld met info van de ziekenfondsen. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse afdeling van de BVAS, meent dat het praktisch onmogelijk is om deze ingewikkelde en tijdsintensieve procedure tot een goed einde te brengen. Minister Beke kan niet verwachten dat huisartsen hun elektronische of papieren medische dossiers gaan uitpluizen om de risicogroepen te selecteren en die vervolgens via een Excel-bestand aan de overheid te bezorgen.

Huisartsen zijn geen brievenbussen en voelen zich niet geroepen om secretariaatswerk uit te voeren voor de overheid. Naast de gigantische administratieve overlast die deze manier van werken teweeg zou brengen, zullen huisartsen ook overrompeld worden met vragen van patiënten die menen dat ze onterecht niet snel genoeg aan de beurt komen.

De vaccinatiestrategie van de Vlaamse overheid is nodeloos ingewikkeld, niet kostenefficiënt en zal tot spanningen leiden tussen burgers met en zonder prioriteit. Begin deze week pleitte het VAS er al voor om in de volgende vaccinatiefase de leeftijd als enig criterium te hanteren. U kan dit persbericht hier raadplegen. Leeftijd is bij Covid-19 de meest determinerende factor voor morbiditeit en mortaliteit, voor ziekenhuisopname en overlijden. Leeftijd kan door elke administratie makkelijk en objectief worden vastgesteld, voorkomt overlast bij de huisartsen en discussies over wie al dan niet prioritair ingeënt moet worden.

In de eerste fase van de vaccinatiecampagne werd terecht ingezet op de meest kwetsbare populatie: de residenten in woonzorgcentra en hun zorgpersoneel. In die fase moet ook maximaal worden ingezet op de vaccinatie van alle zorgactoren op alle lijnen. Voor de volgende fase dringt het VAS aan op een transparant en eenvoudig vaccinatiebeleid dat erop neerkomt de burgers te vaccineren per leeftijdsgroep van drie, vijf of tien jaar.

Dr. Marc Moens, voorzitter VAS
Dr. Jos Vanhoof, ondervoorzitter VAS

Lees ook het VAS-persbericht d.d. 01.02.2021 "Vaccineer de burgers per leeftijdsgroep".

Op advies van de Hoge Gezondheidsraad (Advies 9618 - Aanbevelingen voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 (fase Ib)) hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land een lijst opgemaakt van risicopatiënten met een onderliggende aandoening. Als zij worden besmet met het coronavirus, hebben ze meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met: 

 • chronische luchtwegaandoeningen 
 • chronische hart- en vaatziekten 
 • obesitas
 • diabetes 
 • chronische zenuwaandoeningen 
 • dementie 
 • kanker (met tumoren) 
 • verhoogde bloeddruk

 

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten 
 • chronische leverziekten 
 • hematologische kankers (leukemie bvb.) 
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst) 
 • verstoord immuunsysteem 
 • hiv 
 • zeldzame aandoeningen 

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht