KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

Zoals in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stond vermeld, heeft het KCE een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering gepubliceerd. In het lijvige document van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

Als grootste Belgisch syndicaat van huisartsen en specialisten mocht de BVAS haar voorstellen en argumenten om de ziekenhuisfinanciering te hervormen aan de experts van het KCE overmaken. Uit de finale versie van het KCE-rapport blijkt dat geen enkel constructief element van de BVAS werd opgenomen, m.a.w. hebben artsen geen enkele inbreng gehad bij de definitieve redactie van dit niet-bindende advies van het KCE aan de regering.

De BVAS kan niet akkoord gaan met de onteigening van de honoraria, want hoewel van afdrachten dan geen sprake meer zou zijn en de erelonen dan “zuiver” zouden worden, blijft het onduidelijk wie assistenten en personeel van die ziekenhuisartsen zal betalen. Voor dergelijke “zuivere” honoraria zal een volledig nieuwe nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen in het leven moeten worden geroepen, een opdracht die vele jaren zal vergen. De berekening van de “prijs per ziekteaandoening” is de geneeskunde reduceren tot een geneeskunde van gemiddelden, waarbij onvermijdelijk de kwaliteit van de zorg middelmatig zal worden, terwijl de Belgische zorg internationaal vandaag hoog scoort. Voorbeelden in het buitenland tonen verder aan dat een financiering per pathologie niet alleen de kwaliteit van de zorg aantast, maar eveneens de toegankelijkheid tot de zorg met het ontstaan van wachtlijsten tot gevolg. De op elke patiënt toegespitste individuele zorg in België zal worden vervangen door bandwerk. Het advies van het KCE-rapport om acute bedden af te bouwen, impliceert uitdrukkelijk het sluiten van een aantal ziekenhuizen, waarbij ontslagen zullen vallen in tal van beroepscategorieën. Ook verpleegkundigen zullen hun job verliezen of verplicht worden zich om te scholen zodat ze kunnen overstappen naar chronische en/of ouderenzorg. Het sluiten van ziekenhuizen is een tweede pervers effect dat de toegankelijkheid tot de zorg nog meer in het gedrang zal brengen.

De BVAS blijft bereid om de dialoog verder te zetten en constructief mee te denken met alle instanties om tot een nieuw financieringsmodel van de ziekenhuizen te komen. De BVAS heeft niet de illusie dat al haar argumenten kunnen worden weerhouden, maar ze compleet negeren is een brug te ver.

De BVAS herinnert er ten slotte aan dat het door minister Onkelinx op 31 maart 2013 aangekondigde stappenplan voor de herziening van de ziekenhuisfinanciering niets anders is dan een onderdeel van een besparingsmaatregel.

Dr. Marc Moens, Ondervoorzitter BVAS

Dr. Roland Lemye, Voorzitter BVAS

Voor meer informatie over dit persbericht:
David Desmet, communicatieverantwoordelijke BVAS, attaché van de voorzitter
david.desmet@absym-bvas.be, 0491/233.000
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht