Laagvariabele zorg in Belgisch Staatsblad. Uitstel afgewezen.

18.12.2018

Het KB betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (LVZ) is vandaag in het Staatsblad verschenen.

Het verzoek van BVAS om de invoering van LVZ met minstens drie maanden uit te stellen, gevolgd door alle ziekenhuiskoepels, was tevergeefs. Financiële chaos in de ziekenhuisfacturatie is verzekerd!

In een brief aan minister Maggie De Block en RIZIV-topman Jo De Cock had BVAS vorige week donderdag 13 december gevraagd om de uitvoering van de wet op de laagvariabele zorg minstens tot april 2019 te verdagen. De raad van bestuur van BVAS kwam tot dat verzoek omdat het KB tot uitvoering van de wet op dat moment nog niet gepubliceerd was, en er nog te veel vragen waren over de berekening en toewijzing van de LVZ-bedragen. De invoering op 1 januari 2019 was voor BVAS niet haalbaar. Ook de ziekenhuizen schaarden zich achter de vraag tot uitstel van BVAS. Dat hebben ze gisteren bevestigd in het Verzekeringscomité.

Maar van uitstel tot april 2019 is geen sprake. Zoals Jo De Cock gisteravond meedeelde in de medicomut is het KB tot uitvoering van de wet op de laagvariabele zorg vandaag in het Staatsblad verschenen en treedt het in werking op 1 januari 2019. Het RIZIV verstuurde intussen een circulaire (omzendbrief 2018/10) per e-mail naar de ziekenhuizen. De medische raden zullen de circulaire per brief ontvangen.

De vragen in verband met het verlies van honoraria in de disciplines pathologische anatomie, radiotherapie en pediatrie kregen geen antwoord. BVAS blijft aandringen op concrete maatregelen en zal aandachtig de invoering van dit complexe systeem opvolgen.

De uitvoering van de laagvariabele zorg verdagen zoals BVAS vroeg, vergt een nieuw Koninklijk Besluit wat gezien de huidige politieke situatie ondenkbaar is. BVAS voorspelt grote problemen in de ziekenhuisfacturatie, zoals de chaos in de politiek dezer dagen. Met verstrekkende gevolgen …, zoals in de politiek dezer dagen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

Het KB van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (BS 18/12/2018) en de bijhorende bijlagen kan u hier raadplegen.

De RIZIV-omzendbrief 2018/10 betreffende de honorariumverdeling begrepen in het globaal prospectief bedrag per opname kan u hier raadplegen.

Meer informatie over o.m. de laagvariabele zorg en het globaal prospectief bedrag per opname vindt u hier.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht