Meerkost COVID-19: BVAS heeft enkele voorstellen voor een passende vergoeding

12.05.2020

BVAS vraagt dat artsen passend vergoed worden voor meerkost COVID19

In een brief aan administrateur-generaal Jo De Cock van het RIZIV heeft BVAS een reeks voorstellen overgemaakt voor de vergoeding van artsen in het kader van de coronapandemie. Zo vraagt BVAS onder andere een forfaitaire vergoeding van € 80 per uur voor staalafname in een triagecentrum. Maar ook artsen die in hun eigen kabinet of bij de patiënt thuis een staalafname doen, moeten daarvoor een extra vergoeding van € 15 tot € 20 krijgen.

Als het van BVAS afhangt, krijgen artsen ook recht op een compensatie voor de blokkering van ziekenhuisbedden. De federale regering meldde al aan de ziekenhuizen dat ze een financiële compensatie voorziet voor de reservecapaciteit aan bedden die de ziekenhuizen moeten vrijhouden. BVAS dringt erop aan dat die compensatie ook de honoraria voor artsen omvat.

Verder vindt BVAS het aangewezen dat de regering het remgeld bij een teleconsultatie terugbetaalt. Dat is momenteel voorzien voor alle gezondheidsberoepen die via teleconsultatie mogen werken, behalve voor de artsen. BVAS stelt voor dat de arts de teleconsultatie via derde betaler factureert aan het ziekenfonds, met inbegrip van het remgeld. Het ziekenfonds kan dit nadien regulariseren met de patiënt.

Daarnaast pleit BVAS ook voor de uitbreiding van de videoconsultatie. Voor een triageconsult dat niet langer dan 15 minuten duurt, stelt zich geen probleem. Voor een volledige video-raadpleging, die tussen 15 en 45 minuten kan duren, vraagt BVAS het recht op terugbetaling voor huisartsen en alle medische specialismen. Nederland en Frankrijk passen dit systeem momenteel toe, zonder dat er ontsporingen werden vastgesteld.

Staan ook op de verlanglijst: 

  • Een verhoging met 15% van de prijs van consultaties voor huisartsen en artsen-specialisten gedurende de hele COVID19-periode.
  • Een terugbetaalbaar COVID-supplement voor anesthesie, chirurgie en medische beeldvorming. Dat supplement is een vergoeding voor de tijdrovende beschermingsprocedures die vereist zijn bij de opvang van een COVID-patiënt in de medische beeldvorming of de operatiezaal.
  • Een aanpassing van de code voor het permanentiehonorarium in de ziekenhuizen door toevoeging van een extra code voor COVID-patiënten. In veel ziekenhuizen was het nodig de arts van wacht ’s nachts te ontdubbelen met een collega als gevolg van de toegenomen werkdruk en het tijdverlies bij aan- en uitkleden.
  • Specifieke beschikbaarheidshonoraria voor artsen die opgevorderd worden door de provinciegouverneur: één voor de artsen die na de opvordering thuis stand-by moeten zijn, en één voor de artsen die aan het werk gaan op een door de gouverneur opgelegde locatie.

U kan de volledige brief hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht