Minimumactiviteitsdrempel uitgesteld (Persbericht BVAS)

05.02.2016

De minimumdrempel als voorwaarde tot het bekomen van het sociaal statuut zal niet van toepassing zijn voor het jaar 2016. De invoering wordt met een jaar uitgesteld.

We hadden aangekondigd dat de voorwaarden om recht te hebben op het sociaal statuut dit jaar waarschijnlijk zouden wijzigen. Het ontwerp-KB tot wijziging van deze voorwaarden moest evenwel nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd alvorens het in voege kon treden. We gingen ervan uit dat deze regeling in 2016 van kracht zou zijn, maar er wordt ons nu bevestigd dat dit toch niet het geval zal zijn. De invoering van dit KB wordt met een jaar uitgesteld en zal dus niet van toepassing zijn op het jaar 2016.

Dit betekent dat het al dan niet bereiken van uw minimumactiviteitsdrempel aan RIZIV-prestaties niet bepalend is voor uw beslissing om te deconventioneren of om gedeeltelijk te conventioneren in 2016.

Als de regeling van de minimumdrempels zou worden ingevoerd voor het jaar 2017, en u bent toegetreden tot het huidige akkoord, dan kan u nog vòòr 15 december 2016 uw toetreding opzeggen voor het jaar 2017.

Het RIZIV heeft dit intussen officieel op hun website bevestigd. U kan dit bericht hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht