• Ons aanbod voor startende artsen

  Heb je de gratis Startersgids voor artsen in opleiding 2021 nog niet besteld? Bestel dan hier jouw exemplaar.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2022.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Minister Vandenbroucke: spreiding van patiënten vergemakkelijken en afnamecapaciteit van testen verhogen

30.10.2020

Knelpunten aangepakt om de spreiding van patiënten te vergemakkelijken en de afnamecapaciteit van testen te verhogen. 

Persbericht van Minister Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 30.10.2020

Gisteren, 29 oktober, werden twee amendementen van sp.a unaniem goedgekeurd in de Kamer. Hierdoor wordt het transfereren en vervoeren van patiënten tussen ziekenhuizen vergemakkelijkt en kan er bijkomend gekwalificeerd personeel aangeworven worden om covid-testen af te nemen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is tevreden omdat met deze twee wetgevende initiatieven de enorme druk op het zorgpersoneel onmiddellijk aangepakt wordt.

Het aantal ziekenhuisopnames voor covid-19 blijft sterk toenemen en onze ziekenhuizen staan onder grote druk. De ziekenhuizen geven hun beschikbare beddencapaciteit door via het ICMS-systeem dat gebruikt wordt bij rampen en crisissituaties. Zo kan de “Hospital & transport surge capacity"-groep doorlopend de beschikbaarheid van het aantal bedden bewaken en instructies geven aan de ziekenhuizen zodat overal nog een reservecapaciteit beschikbaar blijft voor noodgevallen. Bij het transfereren van patiënten tussen ziekenhuizen waren er echter nog knelpunten. 

Toestemming niet langer nodig bij noodgevallen

De afgelopen dagen werden verschillende geplande en reeds georganiseerde transferts tussen ziekenhuizen op het laatste moment geannuleerd omdat de familie van de patiënt verzet aantekende. Dit om verschillende en begrijpelijke redenen zoals angst voor het onbekende, taal barrières, afstand of vragen van financiële aard.

Daarom werd actief gezocht naar oplossingen die kunnen leiden tot een meer efficiënte spreiding van patiënten en tot een daling van de druk op de al overbelaste ziekenhuizen.

Vanaf de publicatie van het nieuwe amendement in het Belgische Staatsblad, zal de hoofdgeneesheer de bevoegdheid krijgen om instructies te geven aan de ziekenhuisartsen zodat de geplande transferts steeds kunnen doorgaan.

Deze nieuwe maatregel zal het aantal transferts van patiënten doen toenemen en zal een betere werking van het spreidingsplan garanderen.

Uitbreiding van de beroepsgroepen die covid-testen mogen afnemen

Om voldoende afnamecapaciteit voor COVID-testen te garanderen, was het hoogdringend om een tijdelijke afwijking te voorzien zodat voldoende personeel ingezet kan worden. Om de kwaliteit te verzekeren, konden binnen de huidige wetgeving testen enkel afgenomen worden door artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, de medisch laboratoriumtechnologen en de studenten in opleiding tijdens hun stage tot arts, verpleegkundige of medisch laboratoriumtechnoloog. 

Om voldoende afnamecapaciteit te garanderen, krijgen nu ook bijkomende beroepsgroepen de toelating om COVID-testen af te nemen. Bovendien worden zo artsen en verpleegkundigen vrijgemaakt voor taken in de zorg. 

De nieuwe beroepsgroepen die COVID-testen mogen afnemen zijn de tandartsen, de apothekers, de logopedisten, de ambulanciers (met minstens 2 jaar beroepservaring) en de mondhygiënisten.

De wetswijziging treedt in de komende dagen in voege na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info: woordvoerders Frank Vandenbroucke

 • Arne Brinckman (0476/28.83.13)
 • Jan Eyckmans (0495/25.47.24)
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht