Goede zaak dat hoofdartsen met meer gezag patiënten kunnen laten transfereren. Nieuwe beroepsgroepen voor COVID-testen worden best ingezet in test- of triagecentra

30.10.2020

Donderdag 29 oktober jl. werden twee amendementen van sp.a unaniem goedgekeurd in de Kamer. Hoofdartsen krijgen het gezag om patiëntentransfers tussen ziekenhuizen steeds te laten doorgaan, ook als de familie zich verzet, om zo plaats te maken voor ziekere patiënten. En bijkomende beroepsgroepen krijgen de toelating om COVID-testen af te nemen zodat artsen meer tijd kunnen vrijmaken voor zorgverlening.

BVAS verwelkomt alle initiatieven die de druk op ziekenhuizen en huisartsen aanpakken. In die zin valt het toe te juichen dat hoofdartsen een instructierecht krijgen om het opnamebeleid en de transfers van patiënten naar andere ziekenhuizen met meer gezag te regelen. Zo kan bijvoorbeeld vermeden worden dat een geplande transfer op het laatste moment geannuleerd worden omdat de familie van de patiënt verzet aantekent.

Ook de beslissing om de capaciteit voor het afnemen van testen op te drijven door bijkomende beroepsgroepen de toelating te geven om deze handeling uit te voeren is op zichzelf een goede beslissing. Het amendement vermeldt tandartsen, apothekers, logopedisten, ambulanciers (met minstens twee jaar beroepservaring) en mondhygiënisten.

BVAS maakt wel het nodige voorbehoud. We gaan ervan uit dat deze bijkomende zorgprofessionals ingeschakeld worden in testcentra of eventueel in triagecentra. Deze testen afnemen kan immers alleen mits het respecteren van strenge veiligheidsmaatregelen en het gebruik van het nodige persoonlijk beschermingsmateriaal.

Om praktische, organisatorisch-sanitaire redenen lijkt het ons tegenaangewezen dat apothekers nasopharyngeale wissers voor onderzoek op SARS-CoV-2-virus zouden afnemen in hun apotheek, of dat die afname zou gebeuren op de consultatie van vroedvrouwen of in de tandartsen- of logopediepraktijk.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht