Sociaal statuut ASO's: collectieve overeenkomst bindend verklaard

28.07.2021

Collectieve overeenkomst ASO's bindend verklaard

In het Belgisch Staatsblad d.d. 28.07.2021 werd het KB van 19 juli 2021 gepubliceerd, waarbij de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren- Ziekenhuizen (NPCGZ), over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding (ASO's) worden afgesloten, algemeen verbindend wordt verklaard.

Naast deze collectieve overeenkomst heeft de NPCGZ zich ook voorgenomen om een aantal ondersteunende documenten op te maken. Het gaat meer bepaald over een FAQ die een aantal interpretatievragen probeert op te lossen, en een model van opleidingsovereenkomst die een minimale inhoud voorschrijft die voldoet aan de bepalingen van de collectieve overeenkomst.

De documenten FAQ en het model contract werden recent gepubliceerd op de website van de advies- en overlegorganen van de FOD Volksgezondheid. U kan de documenten terugvinden via de volgende linken:

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht