Tegemoetkoming beschermingsmateriaal: incorrecte berekening

22.12.2020

Specialisten: incorrecte berekening van het aantal contacten voor de tegemoetkoming van beschermingsmateriaal

In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de regering vanaf begin mei 2020 besloten om een tussenkomst te voorzien voor de beschermingsmateriaal van ambulante zorgverleners tijdens contact met patiënten. Er is een ander systeem voor zorgverleners die in het ziekenhuis werken.

Bij het tellen van het aantal contacten is ten onrechte rekening gehouden met enkele door het ziekenhuis gefactureerde contacten van specialisten.

Het RIZIV zoekt in overleg met zijn partners (mutualiteiten en CIN) naar de snelste technische oplossingen.

Boekhoudkundige vergissing: 16.000 artsen ontvingen foutieve tegemoetkoming

Het RIZIV heeft naar aanleiding van de klachten die zij heeft ontvangen nagegaan wat verkeerd is gelopen met de betalingen verricht door het CIN. Op basis van die analyse blijkt dat bij het aantal contacten ten onrechte rekening is gehouden met enkele door het ziekenhuis gefactureerde contacten van artsen-specialisten. 16.000 specialisten hebben dus van de mutualiteiten een totaalbedrag (+/- 2.000 specialisten) of gedeeltelijk onverschuldigd bedrag (+/- 14.000 specialisten) ontvangen. 

U hoeft geen actie te ondernemen.

Deze ten onrechte betaalde bedragen worden volledig teruggevorderd of worden gecompenseerd met andere tussenkomsten voor beschermingsmateriaal. Het verzekeringscomité stelt in januari de concrete vergoedingsvoorwaarden vast.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: RIZIV

U ontving ten onrechte een bepaald bedrag?
Stort het nog niet terug. U wordt persoonlijk gecontacteerd.  

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht