Beschermingsmateriaal: RIZIV-tegemoetkoming voor zorgverleners

01.07.2020

Het RIZIV verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners, aangepast aan de specificiteit van elk beroep.

Op vraag van BVAS zal het RIZIV een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten die de zorgverleners dragen voor de specifieke uitrusting en de beschermingsmaatregelen die nodig zijn in het raam van de CoVID-19-pandemie (onder voorbehoud van een begrotingsakkoord). De bedoeling is om ondersteuning te bieden voor alle getroffen beroepen waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteit van elk beroep.

Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming gold tot 31 augustus
en is verlengd tot 30 november 2020.

 

Welke artsen komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking?

De financiële tegemoetkoming geldt voor zorgverleners die in de ambulante zorg (niet-gehospitaliseerde patiënten) werken.
Voor de zorgverleners die in een ziekenhuis werken is dit systeem van toepassing op voorwaarde dat de facturering niet via de ziekenhuisfactuur gebeurt.

Deze tegemoetkoming is er voor elke zorgverlener ongeacht of hij geconventioneerd is of niet. Het verbod om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal blijft van toepassing.

Hoeveel bedraagt deze tegemoetkoming?

Het bedrag van de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen -en materiaal" is aangepast aan de realiteit van elke categorie.

  1. Voor artsen die de patiënten thuis of in hun privépraktijk zienwordt een bedrag van € 2,5 per fysiek contact voorzien. Door die tegemoetkoming wordt rekening gehouden o.a. met de noodzaak voor de zorgsectoren die in een privépraktijk werken om hun lokalen te desinfecteren. Artsen kunnen deze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen- en materiaal" maximaal 200 keer per kalendermaand krijgen.
  2. Artsen-specialisten in de stomatologie en de otorhinolaryngologie bevinden zich, naast de tandartsen, in een bijzondere situatie aangezien het type van zorg het risico op verspreiding van het virus vergroot en dus extra beschermingsmaatregelen vereist. Gelet op die specifieke situatie zullen deze beroepen een bedrag per contact ontvangen van € 20 per patiënt. Ook zij kunnen de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen- en materiaal" maximaal 200 keer per kalendermaand aanrekenen.

Hoe kan u deze tegemoetkoming aanrekenen?

De ziekenfondsen zullen deze tegemoetkoming  "beschermende maatregelen & materiaal" rechtstreeks betalen op basis van het aantal contacten dat gedurende de periode van 4 mei tot 31 augustus 2020 is gelegd. De ziekenfondsen zullen de tegemoetkoming van het RIZIV uiterlijk op 31 december 2020 storten. Artsen vragen hiervoor geen facturering.

Dit is een tijdelijke maatregel, die is verlengd tot 30 november 2020 en in geval van nood opnieuw in werking zou kunnen treden.

Klik hier voor meer informatie.

U kan het KB van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de CoVID-19 pandemie (BS 12/10/2020) hier raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht