Beschermingsmateriaal

Meer informatie over het gebruik, het aanbod en de vraag naar beschermingsmateriaal.

1. Het gebruik van beschermingsmateriaal tijdens de COVID-19 epidemie
2. Vraag naar beschermingsmateriaal
3. Ter beschikkingstelling van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

4.RIZIV-tegemoetkoming voor beschermingsmateriaal

1. Het gebruik van beschermingsmateriaal tijdens de COVID-19 epidemie

Er bestaan reeds aanbevelingen met betrekking tot het COVID-19 via www.info-coronavirus.be en algemene voorzorgsmaatregelen m.b.t. infectiepreventie in de zorgverlening. Deze communicatie is gebaseerd op een update van het advies 9577 van de Hoge Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Risk Assessment Group betreffende het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 epidemie in België. Deze instructie houdt rekening met de beschikbaarheid van de verschillende types mondmaskers. 

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de federale aanbevelingen over het gebruik van de verschillende soorten mondmaskers.

Er is tevens ook een verbreding in de aanbeveling voor het gebruik van chirurgische mondmaskers bij nauw contact op niet-COVID-diensten als de voorraad dit toelaat.
Klik hier voor meer informatie.

Stoffen mondmaskers kunnen helpen om de verspreiding van SARS-CoV-2 onder de bevolking tegen te gaan. We weten inmiddels dat het virus circuleert onder de bevolking, dat niet iedereen die met het virus besmet is ook symptomen zal vertonen en dat mensen ook net vóór het verschijnen van symptomen al besmettelijk kunnen zijn.
U vindt hier enkele praktische richtlijnen van Sciensano betreffende de stoffen mondmaskers.

terug

2. Vraag naar beschermingsmateriaal

Er is een federaal meldpunt voor het aanvragen van mondmaskers en ander materiaal. Deze applicatie is uitsluitend bestemd voor professionelen.

Klik hier om het federaal meldpunt te raadplegen.

Tevens kan u zowel mogelijke tekorten als voorstellen van mogelijke oplossingen betreffende beschermingsmateriaal signaleren via coronashortages@fagg-afmps.be.

Lijst met leveranciers
Zorgnet-Icuro heeft een lijst opgesteld met leveranciers die in het verleden al één of meerdere correcte leveringen gedaan hebben. Daarnaast bevat het document ook andere nuttige informatie voor het plaatsen van bestellingen. Houd er wel rekening mee dat er geen garanties zijn voor toekomstige leveringen.
Vergeet niet dat uw lokale apotheker ook een betrouwbare bron kan zijn.
U kan deze lijst hier raadplegen.

terug

3. Ter beschikkingstelling van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

Via een federaal meldpunt kunnen mondmaskers en ander materiaal worden aangeboden. U kan hier aangeven dat u materiaal, waarvoor er tekorten zijn, beschikbaar heeft en kan aanbieden of kan produceren. Dit kan als particulier of als onderneming.

Klik hier om dit meldpunt te raadplegen.

terug

4. RIZIV-tegemoetkoming voor beschermingsmateriaal

Op vraag van BVAS zal het RIZIV een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten die de zorgverleners dragen voor de specifieke uitrusting en de beschermingsmaatregelen die nodig zijn in het raam van de CoVID-19-pandemie. De financiële tegemoetkoming geldt voor zorgverleners die in de ambulante zorg werken, ongeacht de conventiestatus van de arts.
Voor artsen die de patiënten thuis of in hun privépraktijk zien, wordt een bedrag van € 2,5 per fysiek contact voorzien die maximum 200 maal per kalendermaand mogen worden aangerekend.
Lees verder.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook