Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie

25.06.2020

Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.

BVAS speelde een pioniersrol in het promoten van de tele- en videoconsultatie. Als eerste artsensyndicaat hebben we een voorstel ingediend in de RIZIV-overlegorganen, nog voor de uitbraak van het coronavirus. Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.
 
Tijdens de periode van lockdown waarin fysiek contact met de arts onmogelijk was, is dit dossier in een stroomversnelling gekomen. Alle wetenschappelijke richtlijnen waren het erover eens dat de identificatie van COVID19 patiënten bij voorkeur plaatsvindt via een telefonische triage.

Op vraag van BVAS creëerde het RIZIV op 16 maart jl. twee nomenclatuurnummers:

  • een codenummer voor de telefonische triage van patiënten met een vermoeden van COVID19-besmetting;
  • een codenummer voor telefonisch advies voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van COVID19.

 
BVAS heeft op dat moment ingestemd met een honorarium van € 20, volledig terugbetaald aan de patiënt. Tijdens de duur van de coronacrisis was dat een eenvoudige en uniforme oplossing om de continuïteit van de zorg te garanderen.
 
Naast deze codes konden bepaalde specialismen (bijvoorbeeld de psychiatrie) videoconsultaties aanrekenen aan hetzelfde tarief als fysieke consultaties. De reden hiervoor was dat dit volwaardige consultaties zijn, die dezelfde complete oplossing voor de patiënten bieden als de fysieke raadplegingen en waar de arts evenveel tijd aan besteedt.

BVAS is voorstander om deze volledige vorm van teleconsultatie permanent te maken. Maar dan volstaat € 20 niet. Om scheeftrekking te vermijden moet het tarief voor de teleconsultatie hetzelfde zijn als dat voor de gewone consultatie. Net zoals voor de gewone consultaties moet er ook een remgeld geheven worden, hetzelfde remgeld als op de klassieke consultatie.

De teleconsultatie aan het tarief van een gewone consultatie is een voorstel dat budgettair neutraal is omdat de teleconsultatie een aantal standaardconsultaties zal vervangen. BVAS stelt wel voorwaarden: een arts mag geen teleconsultatie aanrekenen zonder een voorafgaande “fysieke” consultatie met de patiënt. Alleen artsen met een RIZIV-nummer die hun praktijk uitoefenen op Belgisch grondgebied, komen in aanmerking.

Met andere woorden: de tele- of videoconsultatie kan niet zomaar elke fysieke consultatie vervangen. De raadpleging op afstand is geschikt voor de opvolging van chronische patiënten, maar niet voor nieuwe patiënten die zich voor het eerst met een klacht bij hun arts melden.

Ook voor huisartsen die het advies van een dermatoloog of een andere arts-specialist willen inwinnen, is de teleconsultatie nuttig. In de huisartsgeneeskunde is het aangewezen dat de huisarts over een globaal medisch dossier van de patiënt beschikt.
 
In het kader van de ziekenhuisnetwerken moet het ook mogelijk zijn om gespecialiseerde adviezen van specifieke teams (bv. neurochirurgen van site A, gecontacteerd door spoedartsen van site B) aan te rekenen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
Dr. Marc Moens, Erevoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht