Tijdelijke opschorting accreditering

23.10.2020

BVAS verheugt zich over het idee dat artsen dit jaar geen accrediteringspunten meer moeten behalen

Het RIZIV houdt rekening met de impact van COVID-19 op uw accreditering
en neemt daarom specifieke maatregelen.
Klik hier voor meer informatie.

 

De vraag van BVAS om de accreditering ‘on hold’ te zetten is niet in dovemansoren gevallen. Als alles goed gaat, zal de accrediteringsstuurgroep alle geaccrediteerde artsen tot einde 2020 automatisch de nodige ‘credit points’ toekennen voor LOK’s, gewone navorming en navormingseenheden ‘ethiek en economie’. De stuurgroep begrijpt maar al te goed dat artsen in volle CoVID-crisis andere zorgen aan hun hoofd hebben, en vraagt dan geen bewijs meer van fysieke of digitale bijscholing.

De realiteit is evenwel dat de stuurgroep nog niet rechtsgeldig kon stemmen, zodat deze beslissingen ten vroegste komende woensdag formeel goedgekeurd kunnen worden. De perslekken die andere syndicaten vorige week hebben georganiseerd, zijn in dat opzicht voorbarig en riskant. We kunnen alleen maar hopen dat de oplossing die onder impuls van de BVAS werd uitgewerkt, hierdoor niet in het gedrang zal komen.

Wat lag er woensdag 21 oktober precies op tafel in de stuurgroep?
Precies een week geleden hield BVAS, als grootste artsensyndicaat, een stevig pleidooi om de accreditering tijdelijk op te schorten (zie persbericht BVAS d.d. 15 oktober 2020 "BVAS vraagt om accreditering tijdelijk ‘on hold’ te zetten"). We stelden immers vast heel wat tele-congressen en -seminaries waarvoor accreditering was aangevraagd, uiteindelijk niet konden doorgaan. Vele artsen, zowel huisartsen als artsen-specialisten, presteren bovendien al geruime tijd overuren om de CoVID-crisis het hoofd te bieden, wat maakt dat ze minder tijd overhouden om navorming te volgen.

De accrediteringsstuurgroep gaf woensdag 21 oktober jl. een positief gevolg aan het verzoek van BVAS. De accreditering tijdelijk opschorten, zoals we vroegen, is complex en zou te veel tijd zou kosten. Maar de oplossing van de stuurgroep is pragmatisch en komt op hetzelfde neer. De accreditering blijft gewoon doorlopen tot eind dit jaar maar artsen worden vrijgesteld van de verplichtingen die eraan verbonden zijn.

BVAS wil de vele artsen geruststellen die zich de afgelopen tijd een punthoofd hebben gepiekerd over de vraag hoe ze nog accrediteringspunten konden behalen. Geen enkele arts, kring of wachtdienst hoeft zich in bochten te wringen om dit jaar nog een LOK te organiseren of bij te wonen. Geen enkele geaccrediteerde arts hoeft dit jaar nog zijn of haar aanwezigheid op navormingsactiviteiten - zij het fysiek of op afstand - te bewijzen.

De accreditering loopt gewoon door, de vereiste credit points worden automatisch toegekend en bij het accrediteringsdossier gevoegd. BVAS is van oordeel dat de inzet van artsen op het terrein onontbeerlijk is, nu de tweede coronagolf zich helaas volop doorzet.

De accredingsstuurgroep was op woensdag 21 oktober jammer genoeg niet in aantal om rechtsgeldig te stemmen. Daarom loopt er nog een schriftelijke bevraging onder de leden. Het is pas als die schriftelijke consultatie afgerond is, dat de beslissingen van de stuurgroep officieel kunnen worden.

Omwille van dit voorbehoud en omdat we correcte informatie hoog in het vaandel dragen, verkoos BVAS om niet meteen na afloop van de stuurgroep deze niet officiële beslissingen rond te bazuinen. Dat was buiten andere, minder scrupuleuze medische syndicaten gerekend.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht