Vaccinatie seizoensgriep: uitbreiding terugbetaling en zonder voorschrift voor 50plussers

06.10.2020

Griepvaccin voor 50plussers voorgeschreven door de apotheker verlicht deels de werklast voor de arts

De griepvaccins Alpharix tetra®, Influvac tetra® en Vaxigrip tetra® worden terugbetaald in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021, met inbegrip van een terugbetaling voor alle patiënten die de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in het kader van de COVID-19 pandemie als doelgroep voor griepvaccinatie heeft geïdentificeerd (zie advies nr. 9581 van de Hoge Gezondheidsraad).

De details van de vergoedingsvoorwaarden die voor deze specialiteiten van toepassing zijn vanaf 5 oktober 2020, zullen zoals steeds terug te vinden zijn via de RIZIV-webtoepassing "Geneesmiddelen".

Er is voor deze vaccins daarnaast een uitzonderlijke maatregel voorzien vanaf 5 oktober 2020: Personen van 50 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om hun griepvaccin af te halen bij de apotheker, ook indien ze voor hun vaccin nog geen voorschrift hebben ontvangen van een arts. 

De apotheker zal in dat geval het voorschrift opstellen, en het vaccin aan de patiënt afleveren. De toediening van het vaccin blijft de opdracht en de verantwoordelijkheid van de arts. Er wordt tevens voorzien in de mogelijkheid voor de artsen om voor zowel het voorschrijven als het toedienen van vaccins enkel het remgeld te vragen aan de patiënt.

Deze maatregelen verminderen de administratieve werklast van de artsen. Ze creëren daarmee de tijd en ruimte voor de artsen om met hun patiënten de noodzakelijke gesprekken te voeren over de continuiteit van hun behandeling en over het belang van vermijden van uitstel van noodzakelijke zorg.

Aan het voorschrijven door de apotheker zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De aflevering gebeurt in de open officina (deze maatregel is dus niet geldig in de ziekenhuisapotheek) en de apotheker volgt een vastgelegd voorschrijfprotocol; de apotheker zal hierbij onder andere de leeftijd van de patiënt verifiëren, nagaan of de patiënt geen bekende en gevaarlijke allergieën heeft en de patiënt informeren over de juiste manier om het vaccin - koud -  te bewaren.   
  • De apotheker registreert de aflevering van het griepvaccin in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.
     

Kortom:

  • Patiënten ouder dan 50 kunnen zonder voorschrift van de arts hun vaccin afhalen in de apotheek. De apotheker op zijn beurt zal het voorschrift kunnen verzorgen en uitvoeren.
  • Vaccins worden toegediend door en/of onder de verantwoordelijkheid van de arts, zoals voorheen.
  • Griepvaccins zijn vergoedbaar voor alle risicopatiënten.
  • Deze maatregel beoogt verlichting van de werklast van de artsen om voldoende ruimte en tijd te creëren voor de kernopdracht en verantwoordelijkheid van de arts: zorg voor patiënten, met inbegrip van continuiteit van noodzakelijke zorg.
     

Klik hier voor meer informatie.

Bron: RIZIV

U kan het KB van 30 september 2020 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten (BS 05.10.2020) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht