Vaccineren in de apotheek: geen goed idee

08.12.2020

De apothekers lobbyen om tijdens de komende vaccinatiecampagne zelf het coronavaccin te mogen toedienen in hun apotheek. 

Ze voeren al langer strijd om hun takenpakket uit te breiden met onder meer vaccinaties. Onder het mom van een “helpende hand” aan te reiken, willen de apothekers nu een precedent scheppen. Maar vaccineren zonder toezicht van een arts is niet in het belang van de patiënten en de volksgezondheid.

Nu de strategie voor de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in detail wordt voorbereid, biedt het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) aan om de apothekers als vaccinatoren in te zetten. Volgens het VAN moet het mogelijk zijn dat apothekers in hun apotheek coronavaccins toedienen. Tegen maart 2021 kunnen 700 Vlaamse en Brusselse apothekers een opleiding als vaccinator voltooid hebben, aldus het VAN.

BVAS is blij met elke uitgestoken hand die de werkdruk kan verlichten. Maar apothekers de toelating geven om in hun apotheek te vaccineren, houdt ernstige gezondheidsrisico’s in voor de bevolking. Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden. Omwille van het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is voor een snelle diagnosestelling en aangepaste medische behandeling.

Mits ze hiervoor correct opgeleid zijn, is voor apothekers een rol weggelegd om in testcentra of in andere grootschalige vaccinatiestraten een handje toe te steken. Daar zullen onder het toezicht van artsen en in veilige omstandigheden grote cohorten gezonde mensen ingeënt worden. Het is minder aangewezen om apothekers in te schakelen in triagecentra omdat daar patiënten met klachten getrieerd worden. Apothekers inschakelen bij de vaccinatie in woonzorgcentra of bij patiënten met co-morbiditeit is om strikt medische redenen geen goed idee.

BVAS dringt bij de “taskforce COVID-19-vaccinatie” aan op erkenning van de huisarts als drijvende kracht in de preventieve geneeskunde. Huisartsen hebben zich tijdens de voorbije coronagolven enorm ingezet om te beletten dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen overrompeld werden. De huisartsen hebben opnames kunnen vermijden. Ze hebben de bevolking doorheen deze fysisch en psychisch zwaar belastende periode geholpen en blijven dat doen.

Nu de preventieve fase in de strijd tegen COVID-19 aanbreekt, pleit BVAS ervoor dat de huisarts zijn plaats aan het stuur van de vaccinatiecampagne inneemt.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht