Van clock stop naar stand still

24.02.2017

In aanwezigheid van minister Maggie De Block en van haar kabinetschef Bert Winnen kwam de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen vrijdag 24 februari 2017 om 17 uur bijeen. 

Op 25 januari had voorzitter Jo De Cock de klok voor vier weken gestopt omdat twee representatieve artsenverenigingen, de BVAS en het Kartel, inriepen dat het akkoord van 24.12.2015 over de jaren 2016 en 2017 van rechtswege werd ontbonden door een eenzijdige besparingsmatregel van de regering.

Ondertussen stelde de medicomut een reeks vragen aan de regering om bepaalde wetswijzigingen door te voeren zodat er meer zekerheid zou ontstaan dat het principe van de akkoorden zou gerespecteerd worden, dat met de stem van de zorgverstrekkers bij beslissingen in het Verzekeringscomité op een meer democratische manier zou worden rekening gehouden, en vooral dat de regering zich aan het afgesproken budgettair kader zou houden.

Van de regering worden maatregelen gevraagd die het vertrouwen in het akkoordensysteem zullen herstellen. De medico-mut nam kennis van een reeks voorstellen die door Minister De Block werden toegelicht en die vandaag door de kabinetsraad werden goedgekeurd. Op voorwaarde en in afwachting van sluitende garanties dat die voorstellen ook zullen gerealiseerd worden, stemde de vergadering er mee in om een mini-akkoord over de tarieven uit te werken tot het einde van 2017. De BVAS rekent er op dat die garanties vóór eind maart 2017 zullen zijn gegeven.

De BVAS zal meewerken aan de uitwerking van dit mini-akkoord. Het roept ondertussen zijn leden die geconventioneerd waren op om de tarieven van het ontbonden akkoord te blijven respecteren. Op die manier zullen die artsen hun recht op het sociaal statuut behouden.

Dr Marc Moens, BVAS-voorzitter

U kan hier ook het persbericht van het RIZIV dienaangaande raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht