Vlaamse artsen trekken rode lijn in akkoord artsenquota

29.04.2022

De Vlaamse specialisten en huisartsen in opleiding, artsensyndicaten en studenten geneeskunde trekken een rode lijn in het dossier over de contingentering van artsen. Ze doen dit naar aanleiding van de aankondiging van de federale regering over een gemaakte deal met de Franstaligen. “Een oplossing is absoluut noodzakelijk, maar mag niet de spons over het verleden vegen” klinkt het.

De contingentering van artsen is al jaren een communautair geladen dossier. Geen enkele regering slaagde erin een oplossing te vinden voor het verschil in visie tussen Vlaanderen en Wallonië over de beperking van artsen. Een federale wet regelt namelijk het maximaal aantal toegelaten artsen per jaar. Vlaanderen houdt zich al 25 jaar aan dit aantal met een streng toelatingsexamen, terwijl de Franstalige gemeenschap jaar na jaar naliet een effectieve ingangsbeperking te voorzien en meer artsen liet instromen dan toegelaten.

De Vlaamse huisartsen, huisartsen in opleiding, specialisten, specialisten in opleiding en studenten geneeskunde benadrukken het belang van een contingentering. “Door hantering van het contingent wordt een overaanbod aan artsen vermeden. Door het aantal studenten geneeskunde te beperken kan men de kwaliteit van de opleiding bewaken,” zegt Nicolas De Cleene, voorzitter van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO). “Willen we goede huisartsen en specialisten opleiden, hebben we nood aan genoeg capaciteit in onze aula’s en ziekenhuizen om alle artsen in opleiding voldoende blootstelling te geven. Daarnaast kunnen we op deze manier een overconsumptie van de gezondheidszorg tegengaan, waardoor het systeem betaalbaar blijft.”

Minister Vandenbroucke kondigt deal aan

Federaal minister van volksgezondheid Vandenbroucke kondigde vrijdag 29 april jl. een deal met de Franstalige gemeenschap aan. Zo zou een efficiënte filter geïnstalleerd worden aan Franstalige kant zoals al 25 jaar in Vlaanderen geldt. De prijs die daarvoor betaald wordt is echter groot: de opgebouwde Franstalige overtallen uit het verleden worden kwijtgescholden, de verdeling van de quota op basis van bevolkingsaantal wordt losgelaten en er komt géén federaal responsabiliseringsmechanisme.

“Dat laatste is echt problematisch” reageert Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). “Het federaal responsabiliseringsmechanisme werd aangekondigd in het regeerakkoord en moest voorzien in een mechanisme dat ervoor zorgde dat de quota aan beide kanten van de taalgrens gerespecteerd worden. Er komt een volledige tabula rasa zonder duidelijke garanties dat de afspraak deze keer wel gevolgd wordt. Dat de minister nu ook nog de enige stok achter de deur volledig schrapt is onbegrijpelijk. ” klinkt het.

Een zure appel voor de Vlaamse partijen

De deal wordt gebaseerd op de gegevens van een federale planningscommissie die de zorgnoden en aanbod van het land bepaalt. Die planningscommissie is echter niet onverdeeld over de methodologie die gevolgd wordt. “In de planningscommissie zelf is er toch veel discussie over de gehanteerde parameters en verdeling daarvan en ook in de commissie zelf sijpelen de communautaire discussies vaak door. Het is meestal afhankelijk van welke leden aanwezig zijn hoe het advies vorm krijgt.” zegt een lid dat liever anoniem blijft. “De criteria die nu gebruikt worden voor de planning, moeten kritisch bekeken worden. De keuzes van het beleid moeten steunen op wetenschap, niet op politieke drijfveren” klinkt het verder. Belangrijk hierbij te vermelden is het feit dat het persbericht van minister Vandenbroucke spreekt van een consensus binnen de planningscommissie over de toekomstige quota, echter blijkt dit niet uit het gestemde advies van de planningscommissie.

Dat de Vlaamse stakeholders zich unaniem verzamelen en met één stem spreken is een belangrijk signaal aan de federale regering. “Dat er een Franstalig werkend toelatingsexamen zou komen is natuurlijk een goede zaak, maar zonder responsabiliseringsmechanisme is dit puur gebaseerd op vertrouwen dat in dit dossier ver zoek is. We verwachten dat een federale regering zich aan haar regeerakkoord houdt” klinkt het gezamenlijk. De premier wacht een moeilijke taak om het dossier te ontmijnen en een eerlijke oplossing naar voor te schuiven, zoniet dreigt dit een zure appel voor de Vlaamse partijen te worden.

Ondertekend door:

  • Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) (www.vaso.be) - Dr. Jonas Brouwers – Voorzitter - Nicolas De Cleene
  • Vlaams geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) (www.vgso.be) - Nicolas De Cleene - Voorzitter
  • Huisartsen in opleiding overleg platform (HOP) (www.haio.be) - Dr. Lotta Coenen – Voorzitter 
  • Vlaams artsensyndicaat (VAS) (www.vlaamsartsensyndicaat.be) - Dr. Marc Moens – Voorzitter
  • Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) (www.asgb.be) - Dr. Thomas Gevaert – Co-voorzitter
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht