Ziekenhuisvoorschotten: gegevensinzameling eerste en tweede semester 2020

20.04.2021

Tweede gegevensinzameling voor uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan ziekenhuizen in het kader van de COVID-19 epidemie

Het Koninklijk Besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie (“KB UFFT”) kende een eerste voorlopige afrekening voor het eerste semester 2020, op basis van meerdere parameters waarvan er een aantal door de ziekenhuizen eind 2020 werd aangeleverd via een gegevensinzameling.

Gegevensinzameling 2020 (semester 1 en semester 2)

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV vragen in een omzendbrief t.a.v. de beheerders en de voorzitters medische raad een volgende gegevensinzameling in te vullen, in de eerste plaats voor het tweede semester 2020.

Ook wordt er bij deze van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal belangrijke gegevens van het eerste semester 2020 aan te vullen en/of te preciseren.

De ziekenhuizen wordt gevraagd bijzondere aandacht te spenderen aan het invullen van de lijsten van de zorgverleners, in het  bijzonder voor de ASO’s en de HAIO’s, en de lijst met de ‘andere’ gesalarieerde zorgverleners.

Naar aanleiding van de eerste voorlopige afrekening kon een aantal berekeningsmodaliteiten, invulling van de parameters,… bijgestuurd worden, met name op verzoek van ziekenhuizen en ziekenhuisfederaties. Deze inzameling zal het dus mogelijk maken over recentere informatie te beschikken en correctere berekeningen te maken.

Met het oog op de volgende afrekeningen vragen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV om de gegevens uiterlijk tegen 31 mei 2021 bezorgen via fin.fed.covid@health.fgov.be.

Overzicht van de afrekeningen 2020

De planning voor de volgende afrekeningen ziet er als volgt uit:

  • tegen de zomer ontvangen de algemene ziekenhuizen de voorlopige afrekening van het tweede semester 2020 (indicatief: eind juni);
  • in september volgt de voorlopige afrekening van het tweede semester 2020 voor de psychiatrische ziekenhuizen;
  • de nieuwe voorlopige afrekening van het eerste semester 2020 voor de algemene ziekenhuizen zal in het najaar uitgevoerd worden.

 

De uiterste datum voor het verstrekken van de documenten van 12 april 2021 is uitgesteld. De nieuwe datum om deze informatie te bezorgen wordt binnenkort na een nieuw overleg met de ziekenhuisfederaties en de bedrijfsrevisoren meegedeeld.

U kan de volledige omzenbrief hieronder raadplegen.


U kan het volledige KB van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie (BS 12.11.2020) hier raadplegen.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht