Zorgprogramma beroertezorg: spreiding

25.11.2022

Recent werd een nieuw KB gepubliceerd dat de erkenningsvoorwaarden van de S2-centra inzake de gespecialiseerde beroertezorg regelt.

Het wijzigend KB stelt dat de zogenaamde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" of S2-centra de laatste drie jaar voor hun erkenning jaarlijks minstens 50 trombectomieën moeten hebben uitgevoerd. Dit geldt eveneens bij de verlenging van de erkenning. De Gemeenschappen kunnen elk maximum acht S2-centra erkennen. Voor een voldoende spreiding van de S2-centra over het gehele grondgebied moeten tevens twee S2-centra in vogelvlucht minstens 25 km van elkaar gelegen zijn.

Dit KB voert ook een nieuwe bepaling in die verbiedt dat de activiteiten van één S2-centrum gespreid worden over twee vestigingen van hetzelfde ziekenhuis of van de ziekenhuisassociatie. S2-centra die hun activiteit over twee vestigingsplaatsen spreiden, krijgen nog twee jaar de tijd om hun activiteit op een van beide vestigingsplaatsen samen te brengen. Het is immers de bedoeling om een netwerk te vormen met de S1-centra rond de S2-centra. Dankzij het nieuwe KB kan de beroertezorg in ons land beter worden uitgebouwd.

De gecoördineerde versie van het KB van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht