Samenstelling van de Medische Raad

Categorie: 
Algemeen

De leden van de Medische Raad worden verkozen door/uit de ziekenhuisartsen. Een ziekenhuisarts is een arts werkzaam in het ziekenhuis, wiens activiteit geregeld wordt door een individuele overeenkomst of een benoemingsakte. Met de artsen worden gelijkgesteld: de beoefenaars van de tandheelkunde en de apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen, gemachtigd om analyses van klinische biologie te verrichten.

Om stemgerechtigd te zijn als ziekenhuisarts, moet men een activiteitsniveau halen van tenminste 2 halve dagen. De ziekenhuisarts beschikt over een gewogen stemrecht met een maximum vier stemmen, afhankelijk van de activiteit.

Activiteit in het ziekenhuis per week Aantal stemmen
 ≥ 2 en< 5 halve dagen  1 stem
 ≥ 5 en < 8 halve dagen  2 stemmen
 8 halve dagen of meer  3 stemmen
8 halve dagen of meer + werkzaam in één ziekenhuis  4 stemmen
ASO die ten minste één jaar van zijn opleiding heeft verricht in het betrokken ziekenhuis  1 stem

 

Het aantal leden van de Medische Raad is wettelijk vastgelegd en wordt afhankelijk gesteld van het aantal stemgerechtigde ziekenhuisartsen.

Stemgerechtigde ziekenhuisartsen Aantal leden in Medische Raad
Aantal leden in de Medische Raad
 Minder dan 6

 Alle stemgerechtigde ziekenhuisartsen
(+ eventueel 5 niet-stemgerechtigde)

 Minder dan 30  5 leden
 Tussen 30 - 49  7 leden
 Tussen 50 - 99  9 leden
 Tussen 100 -149  11 leden
 Tussen 150 - 199  13 leden
 Tussen 200- 299  15 leden
 Meer dan 300  17 leden

 

De ziekenhuisartsen (en gelijkgestelden) zijn verkiesbaar als lid van de Medische Raad als:

  • ze een activiteitsniveau behalen van ten minste vijf halve dagen in het ziekenhuis en
  • ze ten minste twee volle jaren in het ziekenhuis of in een ziekenhuis dat opgenomen werd in een fusie van ziekenhuizen werkzaam zijn (of ten minste één jaar van hun opleiding in het ziekenhuis hebben verricht voor de ASO's) en
  • ze slechts in één ziekenhuis kandidaat zijn.

Een arts die lid wenst te worden van de Medische Raad moet zijn kandidatuur indienen bij de voorzitter van het stem- en telbureau. Dit dient te gebeuren via een aangetekend schrijven of tegen bericht van ontvangst ten laatste 14 dagen voor de datum van stemming.