Belangenbehartiging

BVAS mag niet ontbreken op hoorzittingen over ziekenhuishervorming

Datum: 
25.05.2022

BVAS is ten zeerste verbaasd dat de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen hoorzittingen plant over de ziekenhuishervorming en daarbij wel ziekenhuisfederaties, mutualiteiten, werknemersorganisaties en de administratie uitnodigt, maar niet de artsen. 

meer info

BVAS naar Grondwettelijk Hof tegen vaccinatie door apothekers

Datum: 
17.05.2022

Het bestuursorgaan van BVAS heeft beslist om een gerechtelijke procedure te starten tegen de wet van minister Vandenbroucke die apothekers toelaat om in hun apotheek te vaccineren tegen Covid-19, omdat deze wet een aantal grondwettelijke rechten schendt.

meer info

Vaccinatie is meer dan een spuitje zetten – artsen en verpleegkundigen slaan de handen in elkaar

Datum: 
12.04.2022

Gezamenlijk persbericht Domus Medica, het Vlaams Artsensyndicat (VAS) en de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV)

meer info

Ongelijkheid indexering RIZIV-nomenclatuur en gezondheidsindex

Datum: 
16.03.2022

BVAS vraagt om een correctie van de indexmassa.

meer info

De plaats van de arts in het ziekenhuisbestuur

Datum: 
14.03.2022

BVAS geeft een duidelijk standpunt betreffende de plaats van de arts in zowel de ziekenhuizen als in de ziekenhuisnetwerken.

meer info

Dringend oplossing nodig voor schamele indexering!

Datum: 
16.02.2022

Bovenop de crisis waarin we ons al twee jaar bevinden, worden onze zorgverleners nu ook geconfronteerd met een belangrijke problematiek die hun bestaanszekerheid én de kwaliteit van zorg ernstig bedreigt.

meer info

Lever flacons coronavaccin aan huisartsen en betaal vaccinatieconsultatie terug

Datum: 
14.02.2022

Doof voor de herhaalde verzoeken van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), weigert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog steeds hardnekkig om huisartsenpraktijken te voorzien van flacons met vaccin tegen het coronavirus.

meer info

BVAS niet enthousiast over meer forfaitarisering en minder inspraak voor artsen

Datum: 
01.02.2022

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering die minister Vandenbroucke voorstelt, kan de kwaliteit van zorg voor de patiënten in gevaar brengen. Als voortaan managers en economen over de aankoop van apparatuur beslissen, zonder inspraak van de artsen, bestaat het risico dat ziekenhuizen alleen naar de kosten kijken en niet voor de beste kwaliteit kiezen.

meer info

Grote meerderheid artsen tegen vaccinatie door apothekers

Datum: 
25.01.2022

Ruim zeven op de tien artsen geven aan dat ze niet akkoord gaan met vaccinatie tegen Covid-19 door apothekers. Bij de huisartsen loopt dat op tot bijna 80%. Dat blijkt uit een online enquête van BVAS die vrijdag jl. startte en vandaag wordt afgesloten.

meer info