Belangenbehartiging

Reactie BVAS i.v.m. juiste aantal actieve artsen in België

Datum: 
03.10.2023

Juiste aantal artsen in België : "Nieuwe cijfers van het RIZIV geven BVAS gelijk", aldus dr. Johan Blanckaert, BVAS-voorzitter.

meer info

BVAS verwelkomt het uitstel van het vaccinatierecht door de apotheker

Datum: 
28.09.2023

Gisteren zou het federale parlement stemmen over een wet die apothekers toelaat het griepvaccin toe te dienen. Minister Vandenbroucke kondigde sinds weken aan dat apothekers op 1 oktober kunnen starten met de vaccinatie. Dat zal uiteindelijk niet het geval zijn, aangezien de wet niet werd goedgekeurd. BVAS stelt met genoegen vast dat ook anderen het vaccinatierecht door apothekers niet als een goede zaak zien.

meer info

Vraag van ziekenhuizen naar retrocessie van de Riziv-conventiepremie van de ASO’s krijgt een njet van BVAS

Datum: 
13.09.2023

Vorige week bracht de krant De Specialist een recente brief van de Brusselse H.U.B. (Hôpital Universitaire de Bruxelles dat Erasme, Bordet en HUDERF overkoepelt) ter sprake waarin aan de betrokken beroepsbeoefenaars werd gevraagd om de onlangs ingevoerde RIZIV-conventiepremie terug te betalen aan het ziekenhuis. 

meer info

‘Apothekers griepvaccin laten toedienen is volstrekt onaanvaardbaar’

Datum: 
22.08.2023

Gezamenlijk persbericht BVAS - Kartel (ASGB-GBO-MoDeS)

meer info

De 'New Deal' goedgekeurd door het Verzekeringscomité: een sterk verbeterde versie dankzij BVAS

Datum: 
10.07.2023

Nadat de 'New Deal' twee weken geleden werd goedgekeurd door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, keurde ook het Verzekeringscomité deze morgen de ‘New Deal’ goed. 

meer info

Supplementen in de radiologie: een bedreiging voor het Belgische overlegmodel dat BVAS niet zal aanvaarden

Datum: 
05.07.2023

Op vrijdag 23 juni heeft de ministerraad in eerste lezing een wetsvoorstel goedgekeurd dat alle algemene ziekenhuizen in ons land verplicht om CT-scans, MRI-onderzoeken en andere onderzoeken zoals PET-CT, SPECT-CT en PET-MRI aan te bieden tegen conventietarieven.

meer info

BVAS wint verkiezingsdebatten op punten

Datum: 
06.06.2023

Aan de vooravond van de medische verkiezingen, die vandaag 6 juni van start gaan, kregen de lezers van De Specialist en Medi-Sfeer een unieke kans om de artsensyndicaten in actie te zien. Voor BVAS kruisten Johan Blanckaert en Jos Vanhoof de degens met vertegenwoordigers van AADM en het Kartel. Met hun ijzersterke dossierkennis wonnen onze twee toppers het debat op punten.

meer info

Dr. Johan Blanckaert: ‘Co-governance is van ons’

Datum: 
30.05.2023

Bij BVAS stellen we met verbazing vast dat andere artsensyndicaten het medebeheer van de artsen in de ziekenhuizen als hun realisatie claimen. “Dat getuigt niet van intellectuele eerlijkheid,” zegt dr. Johan Blanckaert, voorzitter van BVAS. “Wij laten niet toe dat onze concurrenten het idee van co-governance kapen. Co-governance is van ons.” 

meer info

BVAS vraagt aanpassing actieplannen voor ‘ordening medicatie’

Datum: 
07.04.2023

Apothekers mogen patiënten die vijf of meer geneesmiddelen nemen begeleiden naar een optimaal geneesmiddelenverbruik. Ze kunnen aan de patiënt en de behandelende arts actieplannen voorstellen om geneesmiddelen af te bouwen of te vervangen.

meer info

Deel 6 van onze kiescampagne: hervorming nomenclatuur, extramurale artsen en VIDIS zonder indicatie

Datum: 
30.03.2023

U kent intussen het stramien van deze campagne. Ook in deze 6e aflevering blikken we terug op 3 realisaties waar onze onderhandelaars het verschil konden maken.

meer info