Belangenbehartiging

Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers

Datum: 
30.11.2021

Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor testing en tracing van Covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen.

meer info

Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

Datum: 
26.11.2021

De huisartsen van BVAS willen een duidelijke afbakening van de terugbetaling van de ‘zorg op afstand’ die huisartsen telefonisch of via videobellen verlenen. Ze willen vermijden dat de teleconsultatie ten prooi valt aan commerciële exploitatie buiten de huisartsen om.

meer info

Verplichte vaccinatie gezondheidszorgberoepen

Datum: 
25.11.2021

We hebben u reeds eerder bericht over het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Hieronder bezorgen we een korte samenvatting van deze regeling.

meer info

Beleidsnota 2022 minister Vandenbroucke

Datum: 
23.11.2021

Onlangs heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsnota voor 2022 bekendgemaakt.

meer info

Kwaliteitswet: vervroegde inwerkingtreding

Datum: 
16.11.2021

Vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2022.

meer info

Orde: arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding

Datum: 
10.05.2021

Ook de Orde der Artsen spreekt zich uit over de arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding.

meer info

Telewerk registreren? BVAS vraagt uitzondering voor zelfstandige artsen

Datum: 
02.04.2021

BVAS vraagt dat voor zelfstandige artsen, die ook tot de werkgevers worden gerekend, een uitzondering wordt gemaakt.

meer info

Meer dan 500 huisartsen riskeerden GMD-honoraria te verliezen. BVAS reikt oplossing aan

Datum: 
23.02.2021

Meer dan 500 huisartsen die zich niet voor 31 december 2020 hebben ingeschreven in MyCarenet dreigden in 2021 geen recht te hebben op GMD-honoraria.

meer info

Vaccinatiestrategie: BVAS pleit voor vaccinatie per leeftijdscategorie

Datum: 
16.02.2021

BVAS heeft reeds eerder aangehaald dat de overheden het veel te ingewikkeld maken bij de keuze van burgers betreffende de oproep om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Nu richt BVAS een brief aan minister van Volksgezondheid Vandenbroucke.

meer info