Belangenbehartiging

Onderhandelingen nieuw akkoord zijn volop aan de gang. Wat ligt er op tafel?

Datum: 
17.12.2021

December is traditioneel de maand waarin het overleg over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen op volle toeren draait. Daarnaast zijn er nog andere hete hangijzers. Een overzicht van de belangrijkste punten waar BVAS momenteel over onderhandelt.

meer info

Aanpassingen aan testbeleid na hoogrisicocontact (IMC)

Datum: 
02.12.2021

Aanpassingen aan het testbeleid na een hoogrisicocontact om de druk op contact - en testcentra en op huisartsen te verlichten

meer info

Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers

Datum: 
30.11.2021

Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor testing en tracing van Covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen.

meer info

Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

Datum: 
26.11.2021

De huisartsen van BVAS willen een duidelijke afbakening van de terugbetaling van de ‘zorg op afstand’ die huisartsen telefonisch of via videobellen verlenen. Ze willen vermijden dat de teleconsultatie ten prooi valt aan commerciële exploitatie buiten de huisartsen om.

meer info

Verplichte vaccinatie gezondheidszorgberoepen

Datum: 
25.11.2021

We hebben u reeds eerder bericht over het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Hieronder bezorgen we een korte samenvatting van deze regeling.

meer info

Beleidsnota 2022 minister Vandenbroucke

Datum: 
23.11.2021

Onlangs heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsnota voor 2022 bekendgemaakt.

meer info

Kwaliteitswet: vervroegde inwerkingtreding

Datum: 
16.11.2021

Vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2022.

meer info

Orde: arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding

Datum: 
10.05.2021

Ook de Orde der Artsen spreekt zich uit over de arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding.

meer info

Telewerk registreren? BVAS vraagt uitzondering voor zelfstandige artsen

Datum: 
02.04.2021

BVAS vraagt dat voor zelfstandige artsen, die ook tot de werkgevers worden gerekend, een uitzondering wordt gemaakt.

meer info