Huisartsen

KCE: opvolgen van zwangerschappen met laag risico

Datum: 
20.01.2023

Naar duidelijk omkaderde zwangerschapsopvolging

meer info

Praktijkondersteuning huisartsen: uw aanvraag in 2023

Datum: 
18.01.2023

Vanaf dit jaar is de regelgeving rond de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo) gewijzigd. Wat betekent dit concreet voor uw aanvraag in 2023 (kosten van 2022)?

meer info

Waarom BVAS het akkoord artsen-ziekenfondsen niet heeft opgezegd

Datum: 
17.01.2023

Onze concurrenten omschreven de beslissing van BVAS om het akkoord artsen-ziekenfondsen finaal niet op te zeggen als “surrealistisch”, of nog als “tijdverspilling”. Ze hebben er niets van begrepen.

meer info

Hoge Gezondheidsraad hekelt reclamebrieven

Datum: 
16.01.2023

De Hoge Gezondheidsraad hekelt de verzending van reclamebrieven die ten onrechte worden voorgesteld als afkomstig van zijn diensten.

meer info

BVAS zet opzegprocedure akkoord artsen-ziekenfondsen stop

Datum: 
10.01.2023

De BVAS-delegatie in de medicomut oordeelde gisteravond (09.01.2023) dat minister Vandenbroucke voldoende toegevingen deed om de procedure voor de opzegging van het akkoord stop te zetten. De wet diverse bepalingen treedt niet in werking voor 2024 en over de uitvoeringsmodaliteiten wordt overlegd.

meer info

BVAS start procedure voor opzegging akkoord artsen-ziekenfondsen

Datum: 
05.01.2023

Met een aangetekende brief aan de voorzitter van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (medicomut) heeft BVAS de procedure voor de verbreking van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 in gang gezet. Maandagavond 09.01.2023 volgt er nog overleg met minister Vandenbroucke. Als dat niets oplevert, wordt het akkoord 30 dagen later van rechtswege beëindigd.

meer info

Impulseo: uw aanvraag voor de tegemoetkoming van 2022

Datum: 
16.12.2022

Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering werd onlangs definitief goedgekeurd. Dit besluit zal binnenkort in werking treden en van toepassing zijn op de aanvragen van 2022.

meer info

BVAS haalt slag thuis: raadpleging huisarts stijgt naar 30 euro op 1 januari 2023

Datum: 
14.12.2022

De medicomut bereikte maandagavond (12 december jl.) een akkoord over een lineaire indexering van de artsenhonoraria.

meer info

BVAS veroordeelt goedkeuring ‘wet diverse bepalingen’ in de Kamer

Datum: 
29.11.2022

De ‘wet diverse bepalingen in de gezondheidszorg’ voert via artikel 22 en 23 een algemeen verbod in op ereloonsupplementen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming.

meer info