Praktijkondersteuning huisartsen: uw aanvraag in 2023

18.01.2023

Vanaf dit jaar is de regelgeving rond de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo) gewijzigd. Wat betekent dit concreet voor uw aanvraag in 2023 (kosten van 2022)?

Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering is onlangs in werking getreden en is van toepassing op de aanvragen voor het jaar 2022. In 2023 is er een overgangsjaar met overgangsmaatregelen. We gaan hier dieper in op de tegemoetkomingen in de kosten van uw personeel en het medisch telesecretariaat en hoe u uw aanvraag moet indienen.

Wat is er nieuw?

De huisartsenpraktijk kan een basispremie van € 7.400 krijgen, per 13 uur tewerkstelling (minstens 1/3 VTE) als tegemoetkoming in de loonkost van (een) extra medewerker(s) voor de praktijkondersteuning of de praktijkverpleegkundige. Die ondersteuning bestond al voor de aanwerving van een administratief bediende, maar kan dus ook aangewend worden voor het inzetten van een verpleegkundige. Net zoals uw prakijkondersteunend personeel of praktijkassistenten moet de verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst binnen uw praktijk zijn tewerkgesteld. Zelfstandigen of bedienden met een contract verbonden aan bv. het Wit-Gele Kruis komen hiervoor dus niet in aanmerking.​ Daar komt nog € 800 bovenop als de huisarts extra opleiding voorziet voor die medewerkers. De navorming bedraagt minimaal 4 uur per jaar, waarvan u als huisarts minstens één uur per jaar samen met uw personeel heeft gevolgd. Deze premie kan door elke huisarts aangevraagd worden, niet enkel door beginnende huisartsen.

Meer informatie over de tegemoetkoming in de loonkosten en de nieuwe voorwaarden vindt u hier.

Beginnende huisartsen kunnen als alternatief voor die basispremie van € 7.400 kiezen voor een ondersteuningspremie van € 3.400 voor een telesecretariaat. Deze kosten omvatten een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen in uw praktijk. Deze premie bestaat al maar wordt beperkt voor een periode van 5 jaar. Ze heeft immers vooral een meerwaarde voor opstartende praktijken. Voor huisartsen die al langer actief zijn, en die reeds van deze premie gebruik maakten, wordt een overgangsregeling voorzien.

Meer informatie over de tegemoetkoming in de kosten van het medisch telesecretariaat vindt u hier.

Wat wijzigt er voor uw aanvraag in 2023?

Aanvraag tegemoetkoming loonkosten

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming aanvragen uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de loonkosten gemaakt zijn.

In 2023 heeft u de keuze om deze tegemoetkoming aan te vragen volgens de oude "Impulseo"-voorwaarden of de nieuwe voorwaarden.

  • Als u vóór 30 juni 2023 een aanvraag wil doen, is dat nog onder de oude voorwaarden voor een max. bedrag van € 7.373,20.
    Meer info over de oude voorwaarden en de aanvraagformulieren vindt u hier. 
  • Aanvragen volgens de nieuwe voorwaarden (met max. bedrag € 7.400, mogelijks verhoogd met € 800 bij navorming van het personeel) gebeuren digitaal vanaf het najaar van 2023. Uitzonderlijk zal dus in 2023 de deadline voor het aanvragen van deze tegemoetkoming (volgens de nieuwe voorwaarden) verlengd worden.
  • U kunt als arts slechts één aanvraag doen voor 2023. Vraagt u vóór 30 juni 2023 de tegemoetkoming aan onder de oude voorwaarden, dan kunt u geen aanvraag meer doen volgens de nieuwe voorwaarden in de tweede helft van 2023.

 

Aanvraag tegemoetkoming telesecretariaat

In 2023 verlopen de aanvragen nog volgens de voorwaarden en met het aanvraagformulier van de oude regeling (impulseo-regeling). U dient uw aanvraag dus vóór 30 juni 2023 aan ons over te maken.

Vanaf 2024 zal er een nieuwe digitale aanvraagprocedure beschikbaar zijn.

Wat betekent dit concreet voor uw aanvraag in 2023?

Uw aanvraag voor de tegemoetkoming in de loonkosten in 2023

Had u één of meerdere praktijkassistenten (geen verpleegkundige) in dienst in 2022 en voorzag u in 2022 geen bijkomende opleiding voor uw personeel?

Dan kan u zoals voorheen een beroep doen op onze dienstverlening en uw aanvraagformulier indienen via info@vlaamsartsensyndicaat.be

  • Indien u het wenst, vullen wij het aanvraagformulier voor u in.
  • U komt dan in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 7.373,20 per huisarts, per 13 uur tewerkstelling (minstens 1/3 VTE).
  • Uw aanvraag voor 2022 moet ten laatste op vrijdag 30 juni 2023 zijn ingediend.

 

U zou ook kunnen opteren voor de nieuwe regeling. U kan dan pas dit najaar individueel uw digitale aanvraag indienen.

Let op! Dan moet u weten dat de aanvraag volgens de nieuwe regeling niet meer per groepspraktijk zal verlopen. Elke huisarts in uw groepspraktijk zal dan individueel de tegemoetkoming online moeten aanvragen. De tegemoetkoming zal in dit geval dan ook aan de huisartsen individueel worden uitgekeerd en dus niet meer op naam en op rekening van de groepspraktijk.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt dit momenteel nog uit en er wordt verwacht dat dit platform pas het komende najaar beschikbaar zal zijn. Uiteraard houden we verder op de hoogte.

Had u naast uw praktijkassistent(en) nog een verpleegkundige in dienst in 2022?
Voorzag u in 2022 voor een bijkomende opleiding voor uw administratief personeel?

  • U kan uw aanvraag nog niet indienen. Uw aanvraag zal volledig digitaal verlopen via een online platform. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt dit momenteel nog uit en er wordt verwacht dat dit platform pas het komende najaar beschikbaar zal zijn. Uiteraard houden we verder op de hoogte.
  • In dit geval is dan uiteraard de deadline van 30 juni 2023 niet van toepassing.

 

Uw aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten van het medisch telesecretariaat in 2023

In 2023 verandert er niets voor u. U dient uw aanvraag in via info@vlaamsartsensyndicaat.be vóór 30 juni 2023. U gebruikt hiervoor het nieuwe aanvraagformulier en de gebruikelijke documenten. 
U kan de modeldocumenten hier downloaden.

 

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht