Huisartsen

Impulseo: uw aanvraag voor de tegemoetkoming van 2022

Datum: 
16.12.2022

Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering werd onlangs definitief goedgekeurd. Dit besluit zal binnenkort in werking treden en van toepassing zijn op de aanvragen van 2022.

meer info

BVAS haalt slag thuis: raadpleging huisarts stijgt naar 30 euro op 1 januari 2023

Datum: 
14.12.2022

De medicomut bereikte maandagavond (12 december jl.) een akkoord over een lineaire indexering van de artsenhonoraria.

meer info

BVAS veroordeelt goedkeuring ‘wet diverse bepalingen’ in de Kamer

Datum: 
29.11.2022

De ‘wet diverse bepalingen in de gezondheidszorg’ voert via artikel 22 en 23 een algemeen verbod in op ereloonsupplementen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming.

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
28.11.2022

De nationale raad van de Orde van artsen heeft recent nieuwe adviezen gepubliceerd.

meer info

Dixit-attest binnen de context van het onderwijs (Orde van Artsen)

Datum: 
28.11.2022

Ondanks de inspanningen van de Orde der artsen om de deontologische regels in verband met het opstellen van medische attesten toe te lichten, stelt de nationale raad vast dat de bijzondere toepassing van het dixit-attest binnen de context van het onderwijs nog steeds voor verwarring zorgt bij sommige artsen.

meer info

Kwaliteitswet: toezichtcommissie

Datum: 
25.11.2022

Recent is de vaststelling van de samenstelling van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg Toezichtcommissie, gepubliceerd.

meer info

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bedankt zorgverleners

Datum: 
24.11.2022

In een open brief bedankt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid alle zorgverleners voor hun inspanningen voor de herfstcampagne rond de COVID-vaccinatie.

meer info

BVAS vraagt om permanentievergoeding te verhogen tot 50 euro per uur

Datum: 
24.11.2022

Om een grotere instroom in de huisartsgeneeskunde te realiseren en om te zorgen dat er minder uitstroom is tijdens de actieve beroepsloopbaan, moeten we het huisartsenberoep aantrekkelijker maken.

meer info

Zes incentives voor de vestiging van huisartsen in gemeenten en zones met een huisartsentekort

Datum: 
28.10.2022

Het tekort aan huisartsen in bepaalde gemeenten en zones is een realiteit. Voor de vestiging van huisartsen in deze gemeenten en wijken stelt BVAS zes incentives voor.

meer info

Dag van het Vrije Beroep

Datum: 
26.10.2022
Locatie: 
Brussel

meer info