Huisartsenkringen

Permanentie in de gezondheidszorg: vrijheid en initiatief (BVAS)

Datum: 
15.10.2018

BVAS stelt met tevredenheid vast dat in het voorontwerp van wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg de waarden ingeschreven zijn die BVAS verdedigt: de vrijheid en haar logisch gevolg, het initiatief.

meer info

VAS-Startersdag

Datum: 
02.04.2019
Locatie: 
Blue Point te Antwerpen

Het Vlaams Artsensyndicaat organiseert dé Startersdag voor laatstejaars haio's en aso's en pas erkende artsen op dinsdagavond 2 april 2019. De ‘Place to be’ is Blue Point te Antwerpen.

meer info

BVAS vragende partij voor uitbreiding samenwerkingsprotocollen tussen huisartsenkringen en politie (persbericht BVAS)

Datum: 
12.09.2018

BVAS zet zich al geruime tijd in om voor huisartsen een veilige werkomgeving te realiseren. In bepaalde regio’s sloten huisartsenkringen een samenwerkingsprotocol met de lokale politie. BVAS stelt met tevredenheid vast dat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze vorm van vrijwillige samenwerking wil faciliteren en uitbreiden naar andere politiezones.

meer info

Wachtposten voor huisartsen: zes vrije keuzes (Persbericht BVAS)

Datum: 
19.06.2018

BVAS volgt de evolutie in het dossier van de wachtposten van heel nabij op. Onze visie op wachtposten laat zich samenvatten in zes vrije keuzes:

meer info

Zorg- en hulpverleners in heel Vlaanderen verenigen zich in 60-tal eerstelijnszones

Datum: 
08.03.2018

Vlaams minister Jo Vandeurzen meldt dat 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen al een plaats hebben gevonden in één van 49 eerstelijnszones.

meer info

BVAS kritisch over nieuwe studie wijkgezondheidscentra (Persbericht BVAS)

Datum: 
08.12.2017

Onderzoek IMA: "forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra goedkoper zijn en kwalitatief minstens even goed als gewone huisartspraktijken"?

meer info

Huisartsentekort in Wallonië (Persbericht BVAS)

Datum: 
02.10.2017

De BVAS heeft recent kennis gekregen van het definitieve kadaster van Waalse huisartsen*. 

meer info