Infosessie: de medische raad in transitie

Datum: 
16.11.2019 09:00 - 12:00
Locatie: 
Bank J.Van Breda & C°, Antwerpen

Het juridisch kader waarbinnen de medische raad haar functie vervult, verandert in sneltempo. Laat u deskundig informeren op deze infosessie.

De wetgeving die de honoraria laagvariabele zorg regelt, blijkt in de praktijk niet steeds evident uitvoerbaar. De medische raad dient de nodige aanpassingen aan Algemene Regeling en Reglement Centrale Inning voor te stellen, om één en ander in goede banen te leiden.

De wet kwaliteitsvolle zorg legt allerlei bijkomende verplichtingen op aan arts en ziekenhuis, en induceert een noodzakelijke samenwerking tussen privé-praktijken en ziekenhuizen. Vraag stelt zich welke rol de medische raad hierin kan opnemen.

Betreffende de netwerkvorming moeten op 15 oktober aanstaande alle formele aanvragen voor het vormen van een ziekenhuisnetwerk worden ingediend en op 1 januari 2020 treedt de wetgeving met betrekking tot de ziekenhuisnetwerken reeds in werking. De bevoegdheden van de artsen in deze beslissingsprocessen werden wettelijk sterk uitgebreid.

De uitvoering van de ziekenhuiswet betreffende de netwerken is echter verre van af: niet alleen is het op dit moment nog onduidelijk over welke zorgopdrachten er op korte termijn keuzes zullen moeten worden gemaakt op netwerkniveau, evenmin werd op dit moment voor de verkiezing en organisatie van de medische netwerkraad al een wettelijk kader uitgewerkt. Toch zullen er het komende jaar binnen het ziekenhuis en de -netwerken belangrijke beslissingen moeten worden genomen, nu de locoregionale zorgopdrachten zullen moeten worden toebedeeld en ook voor supraregionale zorgopdrachten samenwerkingsverbanden zullen worden gesmeed.  

Dit seminarie bezorgt u een overzicht van deze belangrijke wetswijzigingen en voorziet praktische tips voor leden van medische raad om in deze aangelegenheden de juiste beslissingen te treffen. Tot slot wordt de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering voor de leden van de medische raad in al deze nieuwe functies toegelicht.

Er is ontbijt voorzien en een netwerkreceptie als afsluiter.

Programma
Inschrijven
Praktische informatie

Programma

08u30 Onthaal
09u00 Actualia voor medische raden
Vlaams Artsensyndicaat
09u35 Laagvariabele zorg: tips&tricks bij het doorvoeren van een werkbare regeling in uw ziekenhuis
Wet Kwaliteitsvolle zorg: initiatief door de medische raad vereist?

Mr. Liesbeth Lafaut – partner Arcas Law
Mr. Jellina Buelens – advocaat Arcas Law

10u20 Pauze
10u40 De governance van de medische raad ‘in de overgang”: hoe de vertegenwoordiging van ziekenhuisartsen op netwerkniveau optimaal organiseren?
Mr. Liesbeth Lafaut – partner Arcas Law
Mr. Jellina Buelens – advocaat Arcas Law
11u30 De aansprakelijkheid van de medische raad verzekerd
AMMA
12u00 Netwerkreceptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Deelname is gratis voor VAS-leden.
Niet-leden dienen € 65 over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE39 1111 1175 5919 met vermelding van "uw naam & infosessie medische raad 16.11.2019".

Helaas kan u zich voor dit evenement niet meer inschrijven.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 16 november 2019 vanaf 8u30.

Locatie: Bank J.Van Breda & C°, Ledeganckkaai 7, Antwerpen

Parking: het ondergrondse parkeerterrein is bereikbaar

Accreditering is aangevraagd in de rubriek Ethiek & economie.

Onze partners

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht